Syksy 2018: Toden näköinen tieto

Syksyn 2018 Studia Generalia -luentosarjassa Toden näköinen tieto keskitytään pohtimaan, miten tiedon todenperäisyys rakentuu, mitkä tekijät tietoa muokkaavat, kuinka kieli ohjaa maailmaamme ja miten tutkitaan todennetun faktatiedon tuolla puolen olevia ilmiöitä.

Kaikille avoin luentosarja järjestetään 2.10.–30.10.2018 Helsingin yliopistossa Tiedekulmassa. Luentoja voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen. Tervetuloa!

Tiistaina 2.10.2018 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 2.10.2018 luento tallenteena

Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen: Todellisuus hiukkasfyysikon silmin
Dosentti Leena Suurpää: Syrjäytymistä koskevan tiedon monimielisyys
Puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen

Lisätietoa Facebook-tapahtumassa

#studiageneralia #todennäköinentieto

Tiistaina 9.10.2018 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 9.10.2018 luento tallenteena

Dosentti Marjaana Lindeman: Miksi tieteellinen tieto jää arkipäivän menossa marginaaliin?
Lääketieteen tohtori Hanna Nohynek: Mistä rokotevastaisuus sikiää?
Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen

Lisätietoa Facebook-tapahtumassa

#studiageneralia #todennäköinentieto

Tiistaina 16.10.2018 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 16.10.2018 luento tallenteena

Tutkija, VTT Tuukka Ylä-Anttila: Kaiken takana on salaliitto? Tieto ja vastatieto verkossa
Professori Kimmo Rentola: Voiko salaliittoihin uskoa?
Puheenjohtaja: Kasvatustieteen ylioppilas Anna-Maija Riekkinen

Lisätietoa Facebook-tapahtumassa

#studiageneralia #todennäköinentieto

Tiistaina 23.10.2018 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 23.10.2018 luento tallenteena

Professori Jyrki Kalliokoski: Kielikuvien vietävänä
Dosentti Emilia Palonen: Hegemoninen kieli ja merkityksenannon politiikka
Puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Maaria Linko

Lisätietoa Facebook-tapahtumassa

#studiageneralia #todennäköinentieto

Tiistaina 30.10.2018 klo 17.00-19.00
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Katso 30.10.2018 tallenteena

Dosentti Tarja Knuuttila: Taloustieteelliset mallit: Fiktioita vai käyttökelpoisia välineitä?
Apulaisprofessori Jarno Vanhatalo: Miten tilastollinen mallintaminen edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä?
Puheenjohtaja: Professori Samuli Siltanen

Lisätietoa Facebook-tapahtumassa

#studiageneralia #todennäköinentieto