Behaviour clinic

Dogs, cats and horses exhibit various behavioural problems. Addressing such problems is important for the health and wellbeing of the animals and their owners alike.

 Some behavioural problems have underlying medical conditions, and many other complaints can often be resolved through other means. A single consultation is often helpful.

Behavioural problems in pets include the following:

 • Aggression
 • Destruction of the household and property
 • Toilet training issues
 • Marking in the house 
 • Making disturbing sounds
 • Separation anxiety
 • Fear of car rides
 • Self-harm through continuous self-licking or chewing
 • Being shy or nervous
 • Chasing other pets and wild animals 
 • Being otherwise out of control

All the above problems may cause stress not only to the owner, but also to the animal and may, ultimately, force people to give up their pet. The Veterinary Teaching Hospital’s behaviour clinic offers help for all these issues as well as the behavioural problems of smaller pets and horses. Consulting a veterinarian is often the natural course of action for owners needing help with their pet. 

You can request or receive a referral from your veterinarian to the Veterinary Teaching Hospital if your pet suffers from behavioural problems. The behaviour of pets is an important part of modern veterinary skills because health, behaviour and welfare are interconnected.

The clinic’s operations are based on the latest scientific research and provide opportunities for related teaching and research at the University of Helsinki Faculty of Veterinary Medicine.

Käytösongelman syyn selvittäminen ja lemmikin sekä sen omistajan olosuhteisiin soveltuvan
hoitosuunnitelman laatiminen vie aikaa. Yliopistollisen eläinsairaalan käytösklinikalla on resursseja ja ammattitaitoa saavuttaa asetetut tavoitteet kohtuullisin kustannuksin.

Neuvontakäynnit pidetään ajanvarauksen perusteella. Yleensä neuvontakäynti kestää 1,5 –2 tuntia. Jos mahdollista, koko perheen tulisi olla paikalla.

Neuvontakäynnin aikana selvitämme ongelmakäytöksen historiaa ja arvioimme ongelmallisesti käyttäytyvän lemmikin luonnetta. Tämän jälkeen käytösneuvoja selittää, mikä käytöksen aiheuttaa ja auttaa asiakasta laatimaan hoito-ohjelman.

HUOM! Toistaiseksi käytösklinikan käynnit hoidetaan etävastaanottona. Ajanvaraukset sekä tarkemman ohjeistuksen saa suoraan Ab-klinikilta p. 02 733 3473.

Hoito-ohjelmat ovat erilaisia riippuen käytösongelmasta ja sen vakavuudesta. Koska käytösneuvoja selittää, kuinka hoito-ohjelma etenee, miten omistajan tulee toimia ja miksi jokainen vaihe on tärkeä, omistaja pystyy usein seuraamaan ohjelmaa itsenäisesti ja jo yksi neuvontakäynti riittää. 

Hoito-ohjelman tulokset voivat siis näkyä hyvinkin nopeasti, mutta useimmiten lemmikin käytöksen muuttaminen vaatii aikaa, viitseliäisyyttä ja kaikkien perheenjäsenten sitoutumista. On syytä muistaa, että lemmikin käytösongelmat ovat saattaneet kehittyä hyvinkin pitkän ajan kuluessa.

Neuvoja voi myös myöhemmin kysyä sähköpostilla tai puhelimitse. Tarvittaessa asiakkaan kanssa sovitaan kuitenkin myös seurantakäynnistä. Asiakkaalle ja lähetteen antaneelle eläinlääkärille lähetetään neuvontakäynnistä raportti, josta käy ilmi hoito-ohjelman pääpiirteet.

Lisätietoa klinikasta ja sen toiminnasta