Studieliv vid Helsingfors universitet

Nya och gamla studerande fyller Helsingfors universitets campus varje höst då ett nytt läsår börjar. En stor del av studielivet äger rum på campusområdena i Vik, Gumtäkt, Mejlans och i centrum. Studerandena värdesätter särskilt det mångsidiga utbudet av studier och sina medstuderande vid sitt hemuniversitet. På den här sidan hittar du information om Helsingfors universitets lokaler, studielivet och möjligheter att komma och bekanta sig med oss. Du som är studiehandledare eller ämneslärare, ta del av informationspaketet med information om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet.