Studieliv

Helsingfors är Finlands största svenskspråkiga studiestad. Vid Uni finns det kring 20 svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningar och fyra studerandenationer. Studentkåren vid Helsingfors universitet, HUS, är trespråkig och erbjuder ett brett urval av olika typer av verksamhet. Du hittar säkert en organisation som erbjuder program som passar just dig. Du kan förstås också ta del av flera organisationers verksamhet!

Vid Uni finns det kring 20 svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningar. Ämnesföreningar samlar studerande som studerar samma ämne, medan intresseföreningarna förenar studerande med samma intresse såsom körsång eller teater.

Då du börjar studera träffar du ofta ämnesföreningsaktiva som hjälper dig med att komma igång med studierna och bekanta dig med studielivet. Ämnesföreningarna ordnar olika typer av evenemang som sitsar och andra fester, kultur- och sportprogram samt exkursioner både inrikes och utrikes. Programmet varierar ämnesföreningarna emellan.

Vid sidan om de svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningarna finns dessutom över 200 finskspråkiga föreningar. Det finns föreningar för spel- och sportintresserade, för orkestrar och dansare, för scouter och Marthor... Ja, för de flesta helt enkelt!

Bekanta dig med studerandeorganisationer vid Uni!

Är du intresserad av att träffa studerande från olika ämnen och högskolor? Då är nationerna något för dig! Nationerna samlar studerande som studerar olika ämnen, men som kommer från samma hemtrakt. Det finns fyra svenskspråkiga nationer vid Uni: Nylands nation, Vasa nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Nationerna har långa traditioner och livliga kontakter till vännationer i Norden och Europa.

Nationerna erbjuder mångsidigt program, allt från roliga fester till sport och kultur. Dessutom kan nationsmedlemmarna ansöka om förmånliga studerandebostäder och studiestipendier. Mer information om nationerna hittar du på deras hemsidor:

Nylands nation

Vasa nation

Åbo Nation

Östra Finlands Nation

Studentkåren vid Helsingfors universitet, HUS, är trespråkig och erbjuder ett brett urval av olika typer av verksamhet. HUS verkar till förmån för Unis studerande. Inom organisationen hittar du styrelsen, delegationen och utskotten. Utskotten arbetar med mer specifika frågor för studentkåren, t.ex. miljö och tvåspråkighet. HUS utför påverkningsarbete på såväl universitetsnivå, stadsnivå som samhällelig nivå.

Här hittar du HUS hemsidor.