Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Uppgifterna gäller antagningen 2020.

Språkprovet i svenska är avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan. Se närmare om kraven på kunskaper i svenska  (länken uppdateras inom oktober 2019) vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Språkprovet i svenska ordnas tisdag 7.4.2020 kl. 10.00- ca 15.00 i högskolans utrymmen, Yrjö-Koskinens gata 3.

Tid och plats för provet i svenska:

kl. 10.00–12 Den skriftliga delen av provet. Närmare plats meddelas senare.
kl. 12–13 Lunchpaus
kl. 13:00–ca kl. 15 Den muntliga delen av provet. Närmare plats meddelas senare. Till den muntliga delen kallas man in turvis i alfabetisk ordning.

Resultatet av provet i svenska publiceras tisdag 21.4.2020 på denna sida.

Godkänt resultat i provet ger språklig behörighet för studier vid högskolan. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år.  Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren ger också språklig behörighet till högskolan.

Anmälan till Svenska social- och kommunalhögskolans prov i svenska görs på följande e-blankett (länken uppdateras under våren 2020) senast onsdag 1.4.2020 kl. 15.00.

Ansökan om specialarrangemang

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till specialarrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om specialarrangemang på denna sida.

Ansökan görs via en särskild blankett (se ovan) som ska vara inlämnad till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet senast onsdag 8.4.2020 kl. 15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte hade kunnat förutses före det. 

Information: studera(at)helsinki.fi

Telefon: 02941 24140 (ansökningsservicen vid Helsingfors universitet)
Närmare information om ansökningsservicen.