Karriär

Du har utmärkta möjligheter att placera dig väl i arbetslivet, inom många olika branscher, både i Finland och utomlands. Sysselsättningsgraden för dem som avlagt en svenskspråkig examen i samhällsvetenskaper vid statsvetenskapliga fakulteten är exceptionellt god.

En magisterutbildning med inriktning på journalistik och kommunikation ger en mångsidig grund för olika jobb. Utbildningen ger utmärkta möjligheter till en karriär i medier i Finland och Sverige både inom ledande uppgifter (chefredaktör, nyhetschef, avdelningschef, specialredaktör, producent) och som företagare. Utbildningen är också anpassad för en karriär inom informationsyrken av olika slag, så som intern- eller externkommunikation inom företag, offentlig förvaltning och tredje sektorns organisationer.

Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och med att öka välmående inom organisationer, som konsulter, inom missbrukarvård, som terapeuter och som forskare. Lednings- och expertuppgifter inom privata, offentliga, och tredje sektorn kräver ofta magisterexamen och uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver fortsatt utbildning.

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet och möjligheter till att arbeta som professionell socialarbetare  inom den offentliga sektorn och ansvarar för den professionella ledningen av det sociala arbetet.  Utexaminerade socialarbetare har också mångsidiga planerings-, lednings- och expertuppdrag inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektorn.

Med en utbildning i sociologi kan du arbeta med olika slags forsknings-, planerings- och expertuppdrag inom den offentliga sektorn, i medborgarorganisationer och i företag. Utexaminerade sociologer jobbar med planering, administration och statistik, som forskare, som lärare inom vuxenutbildningen samt som redaktörer eller med andra informationsuppdrag.

En magisterutbildning i statskunskap med förvaltning ger en bred kunskapsbas för lokala, nationella och globala uppdrag inom ett flertal professionella områden. Utexaminerade statsvetare placerar sig väl som t.ex. rådgivare, analytiker, forskare, opinionsbildare, konsulter, företagare eller tjänstemän i ledande uppgifter. Mångfalden av potentiella arbetsgivare är stor och varierar från kommuner, riksdagen, eller internationella organ som EU och FN, till organisationer inom tredje sektorn, olika företag inom den privata sektorn eller medier.

Efter magisterexamen är det möjligt att söka in till forskarutbildning som i många fall kan leda till forskar- eller lärarkarriärer inom universitet, högskola och forskningsorganisationer.

Efter att du har avlagt magisterstudierna (120 sp) erhåller du en politices magisterexamen (pol.mag.).

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet. För mer information om yrkesrättigheterna inom socialvården hittar du på Valviras hemsidor.