Forskning

Svenska social- och kommunalhögskolan och statsvetenskapliga fakulteten bedriver vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper. Svenska social- och kommunalhögskolan och statsvetenskapliga fakulteten är tillsammans de ledande enheterna i landet inom sitt område. All undervisning inom magisterprogrammet är forskningsbaserad och du kan fördjupa dig inom ett eller flera av fem vetenskapsområden (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi och statskunskap), samtidigt som du har möjlighet att ta del av ett omfattande utbud av tematiska helheter i en mångvetenskaplig och stimulerande atmosfär. Avlagd magisterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildning.

Du kan läsa mer om forskningen som bedrivs på Soc&koms webbsida och på statsvetenskapliga fakultetens webbsida.