Hur man vi­sar sina kun­ska­per i det svens­ka språ­ket - Al­ter­na­tiv K

I dessa instruktioner förklaras hur du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska språket när du söker till Helsingfors universitets Magisterprogram i översättning och tolkning våren 2019.

När du söker till Magisterprogrammet i översättning och tolkning ska du visa dina språkkunskaper på olika sätt beroende av studieinriktningen som du väljer:

Läs också noggrant anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen om du har avlagt

  • provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet magna cum laude approbatur ELLER
  • provet i svenska som andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk) med minst vitsordet eximia cum laude approbatur.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen om du har avlagt

  • provet i svenska som A-språk minst med vitsordet 5 ELLER
  • provet i svenska som B-språk minst med vitsordet 6.

Lämna in en kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades).

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt

  • provet i svenska som LI-språk minst med vitsordet 7.99–7.00 ELLER
  • provet i svenska som L3-språk minst med vitsordet 8.99–8.00.

Lämna in en kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Abiturprüfung (DIA) -examen om du har avlagt

  • provet i svenska som modersmål minst med vitsordet 9–8 ELLER
  • provet i svenska som B1-språk minst med vitsordet 12–10.

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier om du har genomfört

  • grundstudier (minst 25 sp) i svenska (som modersmål) eller motsvarande ämne på universitetsnivå minst med vitsordet 3/5 (eller motsvarande omfattning och vitsord) ELLER
  • grund- och ämnesstudier (minst 60 sp) i svenska (som andra inhemska språket) eller motsvarande ämne på universitetsnivå minst med vitsordet 3/5 (eller motsvarande omfattning och vitsord).

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 5 i alla delområden. Lämna in en kopia av examensbeviset.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar utmärkt färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Lämna in en kopia av examensbeviset.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 5 (C1) på skalan 1-6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors Universitet kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster. OBS! Helsingfors universitet språktest i svenska ordnas inte under läsåret 2018-2019. 

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna in en kopia av testresultatet.