Hur man vi­sar sina kun­ska­per i det svens­ka språ­ket - Al­ter­na­tiv K

I dessa instruktioner förklaras hur du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska språket när du söker till Helsingfors universitets Magisterprogram i översättning och tolkning våren 2020.

När du söker till Magisterprogrammet i översättning och tolkning ska du visa dina språkkunskaper på olika sätt beroende av studieinriktningen som du väljer:

Läs också noggrant anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen om du har avlagt

  • provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet magna cum laude approbatur ELLER
  • provet i svenska som andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk) med minst vitsordet eximia cum laude approbatur.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen om du har avlagt

  • provet i svenska som A-språk minst med vitsordet 5 ELLER
  • provet i svenska som A2- eller B-språk minst med vitsordet 6.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). 

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt

  • provet i svenska som LI-språk minst med vitsordet 7 ELLER
  • provet i svenska som L3-språk minst med vitsordet 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

  • provet i svenska som modersmål minst med vitsordet 8 ELLER
  • provet i svenska som B1-språk minst med vitsordet 10.

Lämna in en officiellet bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier om du har genomfört

  • grundstudier (minst 25 sp) i svenska (som modersmål) eller motsvarande ämne på universitetsnivå minst med vitsordet 3/5 (eller motsvarande omfattning och vitsord) ELLER
  • grund- och ämnesstudier (minst 60 sp) i svenska (som andra inhemska språket) eller motsvarande ämne på universitetsnivå minst med vitsordet 3/5 (eller motsvarande omfattning och vitsord).

Om studierna är genomförda Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om studierna är genomförda i Finland före 1995 eller utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 5 i alla delområden. Ladda upp en kopia av examensbeviset på ansökningsblanketten.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Ladda upp en kopia av examensbeviset på ansökningsblanketten.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd samt  skriftliga och muntliga kunskaper) om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 5 (C1) på skalan 1-6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors Universitet kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster. OBS! Helsingfors universitet språktest i svenska ordnas inte under läsåret 2019-2020. 

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna då in en officiellt bestyrkt kopia av testresultatet.