Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål vintern / våren 2018-2019:

 • Öppna universitetsleden, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i datavetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i ekonomi, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i geografi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i geovetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, farmaceut (3 år)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för provisorsexamen, farmaceut och provisor (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, filosofie/politices/agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i neurovetenskap (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i växtbiologi (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (flerspråkigt), agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i lantbruks -, miljö- och naturresursekonomi (flerspråkigt), agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (flerspråkigt), magister i livsmedelsvetenskaper (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i skogsvetenskaper (flerspråkigt), agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (flerspråkigt), filosofie/agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i datavetenskap (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i data science (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i geografi (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i geologi och geofysik (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet Life Science Informatics (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i materialforskning (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i matematik och statistik (flerspråkigt), filosofie/politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i ekonomi (flerspråkigt), politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i urbana studier och planering (flerspråkigt), filosofie/politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i kultur och kommunikation, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i region- och kulturstudier, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i historia, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i språk, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i litteraturvetenskap, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i kulturarv, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i översättning och tolkning (studieinriktningen i över­sätt­nings­tek­no­lo­gi), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i genusvetenskap, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i konstforskning, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion, magister i livsmedelsvetenskaper, agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i teologi och religionsforskning, teologie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i filosofi, politices/filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation, politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning, politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i sociala vetenskaper, politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet för samhälle i förändring, politices magister (2 år)

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande. Var god, se närmare information till vänster.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet cum laude approbatur.

Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2019. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.***

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

*** OBS! Ifall du emellertid söker i ansökan till de flerspråkiga magisterprogrammen (ansökningstid 3.12.2018-11.1.2019) bör du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg oberoende av vilket år du utexaminerats. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.
 

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt svenska som LI-språk med godkänt vitsord (= 4).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Abiturprüfung (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (= 4), ELLER
 • det muntliga provet i svenska med vitsordet minst 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnsasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i såfall avse ett annat språk. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket, ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 70 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på skalan 1-6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors Universitet kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster. OBS! Helsingfors universitet språktest i svenska ordnas inte under läsåret 2018-2019. 

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av testresultatet till den adress som ansökningssystemet uppger. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 4 i alla delområden. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.