Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål vintern / våren 2018-2019:

 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Öppna universitetsleden, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, farmaceut (3 år)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för provisorsexamen, farmaceut och provisor (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i ekonomi, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, filosofie/politices/agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i neurovetenskap (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i växtbiologi (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (flerspråkigt), agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i lantbruks -, miljö- och naturresursekonomi (flerspråkigt), agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (flerspråkigt), magister i livsmedelsvetenskaper (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i skogsvetenskaper (flerspråkigt), agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (flerspråkigt), filosofie/agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i datavetenskap (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i data science (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i geografi (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i geologi och geofysik (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet Life Science Informatics (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i materialforskning (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i matematik och statistik (flerspråkigt), filosofie/politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i ekonomi (flerspråkigt), politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, Magisterprogrammet i urbana studier och planering (flerspråkigt), filosofie/politices magister (2 år)
 • Pf-utbildning, utbildningsprogrammet för provisorsexamen, provisor ( 2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i kultur och kommunikation, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i region- och kulturstudier, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i historia, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i språk, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i litteraturvetenskap, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i kulturarv, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i genusvetenskap, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i konstforskning, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie magister (2 år)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion, magister i livsmedelsvetenskaper, agronomie- och forstmagister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i teologi och religionsforskning, teologie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i filosofi, politices/filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation, politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i sociala vetenskaper, politices magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet för samhälle i förändring, politices magister (2 år)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Efter att du har skickat in din ansökan via Studieinfo-portalens eller UHMA:s (för de flerspråkiga magisterprogrammens del) ansökningssystem, kommer systemet att be dej komplettera din ansökan med de olika bilagor som krävs. Samma system meddelar när bilagorna senast ska vara framme och till vilken adress de ska skickas.

Skicka bilagan som bevisar dina kunskaper i svenska språket till den adress som ansökningssystemet uppger. Bilagor som anländer försent tas inte i beaktande.

Det finns skillnader i hur man lämnar in bilagor beroende av ansökan. Se länkarna till vänster för närmare information och instruktioner!

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet cum laude approbatur.

Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2018. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).

Lämna in en kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2018 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt svenska som LI-språk med godkänt vitsord (= 4).

Lämna in en kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2018 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Abiturprüfung (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (= 4), ELLER
 • det muntliga provet i svenska med vitsordet minst 8.

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt styrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in kopior av ditt examensbevis och studieutdrag som är officiellt styrkta av läroanstalten eller legaliserade, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska. Observera att för vissa länder gäller särskilda krav för dokumenten som ska lämnas in.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnsasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i såfall avse ett annat språk. Lämna in en kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket, ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 70 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt styrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in kopior av ditt examensbevis och studieutdrag som är officiellt styrkta av läroanstalten eller legaliserade, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska. Observera att för vissa länder gäller särskilda krav för dokumenten som ska lämnas in.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 5 (C1) på skalan 1-6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors Universitet kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster. OBS! Helsingfors universitet språktest i svenska ordnas inte under läsåret 2018-2019. 

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna in en kopia av testresultatet till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 4 i alla delområden. Lämna in en kopia av examensbeviset till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Lämna in en kopia av examensbeviset till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Lämna in en kopia av testresultatet till den adress som ansökningssystemet uppger.