Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Språkprovet i svenska är avsett för sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan. Du måste alltså vara sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan för att kunna delta i svenska provet.

Om du bevisar din språkliga behörighet för studier vid högskolan med Svenska social- och kommunalhögskolans språkprov i svenska behöver du inte lämna in en bilaga över godkänt språkprov till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet eftersom  uppgifterna om ditt språkprov i svenska finns i våra register.

Provet ligger på nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramens bedömningsskala (CEFR). Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft 5 år (från samma år eller från de fyra föregående åren.)

Också godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de fyra föregående åren ger språklig behörighet till högskolan. 

Språkprovet 2024

Språkprovet i svenska ordnas tisdag 23.4.2024 kl. 10.00- ca 15.00 i högskolans utrymmen.
kl. 10.00–12 Den skriftliga delen av provet, sal 209, 2 våningen
kl. 12.00–13 Lunchpaus (bekostas själv)
kl. 13.00–ca kl. 15 Den muntliga delen av provet, sal 224, 2 våningen

Godkänt resultat i provet ger språklig behörighet för studier vid högskolan. Anmälan till provet görs på ansökningsblanketten till vårens andra gemensamma ansökan, sista anmälningsdag 27.3.2024 kl. 15.00. Resultatet i språkprovet publiceras senast 14.5.2024.

 

An­sö­kan om individuella arrangemang (spe­ci­a­lar­range­mang)

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till individuella arrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om individuella arrangemang på denna sida. Du måste ansöka om individuella arrangemang skilt för varje urvalsprov.