Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Språkprovet i svenska är avsett för sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan. Du måste alltså vara sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan för att kunna delta i svenska provet.
Anmälan till provet görs på ansökningsblanketten. Resultatet från provet i svenska blir klart senast 14.5.2024, och meddelas de sökande via e-post.

Om du bevisar din språkliga behörighet för studier vid högskolan med Svenska social- och kommunalhögskolans språkprov i svenska behöver du inte lämna in en bilaga över godkänt språkprov till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet eftersom  uppgifterna om ditt språkprov i svenska finns i våra register.

Provet ligger på nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramens bedömningsskala (CEFR). Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft 5 år (från samma år eller från de fyra föregående åren.)

Också godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de fyra föregående åren ger språklig behörighet till högskolan. 

Så här deltar du i språkprovet i svenska 2024

Tid: tisdag 23.4.2024 kl. 10.00–ca 15.00.

Plats:  Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12. Ingång från Yrjö Koskinens gata.

kl. 10.00–12 den skriftliga delen av provet, rum 209, 2 vån. OBS kl. 10.00
kl. 12.00–13 lunchpaus (bekostas själv)
kl. 13.00–ca kl. 15 den muntliga delen av provet, sal 224, 2 vån. Den muntliga delen inleds klockan 13.00. Var och en kallas in till en individuell intervju som tar ca 15 minuter.  

OBS, KOM I TID! Du får inte delta i provet om du kommer för sent.

Du bör visa upp ditt identitetsbevis i samband med provet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis. En bild av identitetsbeviset räcker inte.

 

Vad ska man ta med sig till provet i svenska?

Tag med dig till provet:

 1. Identitetsbevis 

Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

 • pass
 • finländskt körkort
 • identitetskort med foto som utfärdats av polisen
 • identitetskort med foto som utfärdats inom EU eller EES.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan.

 1. Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal).

 Vid provet erbjuds alla papper för egna anteckningar.

Dessutom kan du ta med dig till provet

 • En liten matsäck. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror.
 • Läkemedel, en ansiktsmask och handdesinfektionsmedel och menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan. 

Förbjudna är till exempel följande

 • Egen klocka (en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en klocka i varje provsal.
 • Snus
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.

Använd inte starka dofter när du anländer till urvalsprovet.

 

Anvisningar för själva urvalsprovsdagen

Du får inte delta i provet om du kommer för sent!

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den faktiska inledningstiden för provet. 

När du kommer in i provsalen ska mobiltelefonen stängas och lämnas på den plats som övervakaren anvisar. Väska och ytterplagg lämnas också på angiven plats.

Du får inte röra provpappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att skriva ditt namn och alla uppgifter som krävs på alla provpapper när provet börjar. Läs anvisningarna i provpappret noggrant!

Övervakaren meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden och då provtiden tar slut. 

Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet. Visa ditt identitetsbevis för övervakaren när du lämnar in provuppgifterna.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du be om ett intyg när du lämnar in provuppgifterna

Toalettbesök

Om du behöver gå på toaletten under provet, räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången.

An­sö­kan om individuella arrangemang (spe­ci­a­lar­range­mang)

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till individuella arrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om individuella arrangemang på denna sida. Du måste ansöka om individuella arrangemang skilt för varje urvalsprov.