Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Språkprovet i svenska ordnas tisdag 23.4.2024 kl. 10.00- ca 15.00 i högskolans utrymmen.
kl. 10.00–12 Den skriftliga delen av provet, sal 209, 2 våningen
kl. 12.00–13 Lunchpaus (bekostas själv)
kl. 13.00–ca kl. 15 Den muntliga delen av provet, sal 224, 2 våningen

Godkänt resultat i provet ger språklig behörighet för studier vid högskolan. Anmälan till provet görs på ansökningsblanketten till vårens andra gemensamma ansökan, sista anmälningsdag 27.3.2024 kl. 15.00. Resultatet i språkprovet publiceras senast 14.5.2024.

Språkprovet i svenska är avsett för sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan. Du måste alltså vara sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan för att kunna delta i svenska provet.

Om du bevisar din språkliga behörighet för studier vid högskolan med Svenska social- och kommunalhögskolans språkprov i svenska behöver du inte lämna in en bilaga över godkänt språkprov till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet eftersom uppgifterna om ditt språkprov i svenska finns i våra register.

Provet ligger på nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramens bedömningsskala (CEFR). Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft 5 år (från samma år eller från de fyra föregående åren.)

Också godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de fyra föregående åren ger språklig behörighet till högskolan. 

An­sö­kan om individuella arrangemang (spe­ci­a­lar­range­mang)

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till individuella arrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om individuella arrangemang på denna sida. Du måste ansöka om individuella arrangemang skilt för varje urvalsprov.

 

Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet