Specialkrav enligt land
För högskoleexamina som har avlagts i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Olika krav gäller för kandidat- och magisterprogram.