Doktorandprogrammet i mänskligt beteende
Doktorandprogrammet i mänskligt beteende (DPHuB) syftar till att utbilda professionella forskare och akademiska vetenskapare inom de breda områdena experimentell och klinisk psykologi, logopedi och medicin (t.ex. psykiatri, neurologi, pediatrik, folkhälsa, klinisk neurovetenskap). DPHuB bildades 2021 och dess verksamhet startar officiellt den 1.1.2022.

 

Tack för att du hälsade på!

Vår hemsida är för närvarande under uppbyggnad och vi kommer att uppdatera den med mer information inom kort.

Under tiden, om du vill fråga mer om vårt program, vänligen kontakta oss:

Letade du efter det här?