Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga doctorandprogram

Det finns sex doktorandprogram inom miljö-, livsmedels- och biovetenskap, som förenar grundforskning och tillämpad forskning. Forskningen tar fram grundläggande data om ekosystem och organismer och strävar efter att lösa utmaningar som miljöförändringar, naturvård, bioteknologins utvecklingsbehov och behovet av en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning.
Doktorandprogram