Doktorandprogrammet i mänskligt beteende

Doktorandprogrammet i mänskligt beteende (DPHuB) syftar till att utbilda professionella forskare och akademiska vetenskapare inom de breda områdena experimentell och klinisk psykologi, logopedi och medicin (t.ex. psykiatri, neurologi, pediatrik, folkhälsa, klinisk neurovetenskap). DPHuB bildades 2021 och dess verksamhet startar officiellt den 1.1.2022.

 

Om du vill veta mer om hur programmet fungerar kan du ändra språket på sidan till engelska.

Om du vill fråga mer om vårt program, vänligen kontakta oss:

Letade du efter det här?