Öppna uni: Finska
Kurserna i finska hör till Helsingfors universitets Språkcentrums studieutbud.

Finska som andra inhemska språk.

Kursen i finska är avsedd för studerande vars skolbildningsspråk är svenska. Läs mer här.

HUOM! Tämä suomen kielen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.  Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit näet tästä. 
 

Kurser i det andra inhemska språket (finska)

Se kurserna som ordnats före hösten 2021.

Kursen Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) (CEFR B1) 3 sp är en obligatorisk kurs i lägre högskoleexamen. 

Studieprestationen i det andra inhemska språket består av två delar: muntlig färdighet (2 sp) och skriftlig färdighet (1 sp). Den skriftliga delen (1 sp) genomförs i samband med kursen Muntlig färdighet i det andra inhemska språket (2 sp).

Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) För att kunna delta i kursen i finska måste du ha avlagt studier i din egen studieinriktning (åtminstone en kurs). Man kan inte delta i kursen eller provet utan att ha genomfört studier i sitt eget ämne först. Kursen är avsedd för studerande vars skolutbildningsspråk är svenska.