Experter på social- och hälsovårdsreformen

Letar du efter experter på social- och hälsovårdsreformen? Bekanta dig med Helsingfors universitets experter. Listan är inte fullständig, utan ett urval. HU:s kommunikationsspecialister hjälper gärna till med att hitta en lämplig expert.

 • Professor i socialt arbete Mirja Satka (tfn 02941 24589): barn- och familjetjänster
 • Professor i socialt arbete Marketta Rajavaara: socialt arbete/välfärdstjänster
 • Professor i socialt arbete Ilse Julkunen: utvecklingsplanering av svenskspråkig service i sohä-reformen
 • Professor i socialt arbete Helena Blomberg-Kroll: socialt arbete i sohä-reformen
 • Universitetslektor i socialt arbete Johannes Kananen: makt, retorik, politik, folkhälsa, ekonomiska idéer, nyliberalism, skatteparadis
 • Universitetslektor i socialt arbete Harry Lunabba: socialt arbete, sociala arbetets praktik, barnskydd, systemiskt barnskyddsarbete, elevvård, genusforskning
 • Universitetslektor i socialt arbete Aino Kääriäinen: socialskyddets historia, socialarbetsutbildning, socialarbetets dokumentforskning, föräldrars
 • Professor i statslära Hanna Wass: demokratins förverkligande och medborgarnas delaktighet i landskapsförvaltningen
 • Universitetslektor i social- och kulturantropologi Miia Halme-Tuomisaari: social- och kulturantropologiskt perspektiv, Tutkitusti-projektets ledare
 • Dekanus för medicinska fakulteten, professor Risto Renkonen: utbildning, forskning och innovation inom medicin, samarbete mellan HNS och universitetet, AMCH campus, Terkko Health Hub
 • Professor i hälsovårdsadministration Minna Kaila: kunskap, system, hälsovård, utveckling
 • Professor i arbetshälsovård Kari Reijula: sohä-reformen, förenkling av systemet med finansiering via flera kanaler, valfrihet, sohä-reformen och arbetshälsovårdens tjänster
 • Professor i hälsorätt och HNS förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen (lasse.lehtonen@hus.fi, tfn 050 427 2468)
 • Professor i psykiatri Tiina Paunio (tfn 050 350 7936): utbildning, psykiatri
 • Professor i statsförvaltningsrätt Tuomas Ojanen: grundlags- och EU-rättsfrågor
 • Universitetslektor i statsförvaltningsrätt samt medicinsk och biorätt  Liisa Nieminen: grund- och mänskliga rättigheter och patientens ställning
 • Emeritusprofessor i statsförvaltningsrätt Mikael Hidén
 • Professor i socialetik Jaana Hallamaa: ett gott liv, människovärde, att hjälpa, etik, ansvar

 • Professor i kyrkosociologi Anne Birgitta Pessi: välfärdssamhälle, empati, att hjälpa, solidaritet, gemenskap, medborgarsamhälle, frivilligverksamhet