Öppettider

Öppettider vid Helsingfors universitet under åren 2019-2020.
Alla universitetets byggnader är stängda på söndagar och helgdagar.

Följande dagar före helg stängs byggnaderna tidigare än normalt:
Skärtorsdagen kl. 18
Valborgsafton  kl. 16
Dagen före Kristi himmelsfärdsdag  kl. 18
Dagen före midsommarafton  kl. 16
Dagen före allhelgonadagen  kl. 18
Dagen före självständighetsdagen  kl.18
Dagen före julafton  kl. 15
Nyårsafton  kl. 15
Dagen före trettondagen  kl. 16

Arkadiagatan 7, Economicum, K01902

Mån–Fre 7:45 - 18:00
Fre 20.12.2019 7.45 - 16.15
Mån 23.12. 8.30 - 16.15
Fre 27.12. 8.30 - 16.15
30.12.2019 - 3.1.2020 8.30 - 16.15

Fabiansgatan 24, K00301

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 3.1.2020 Stängd

Fabiansgatan 26, Språkcentrum, K06701

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 07:45 - 18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Fabiansgatan 28, Aleksandria, K02901

Öppettider på Aleksandrias webbsida.

Fabiansgatan 30, Kajsa-huset, huvudbiblioteket

Öppettider på bibliotekets webbsida.

Fabiansgatan 33, Huvudbyggnaden, K00101

Mån– Fre 8:00 - 17:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Kopernikusvägen 1, Helsingfors observatorium, K01701

Se observatoriets webbsida.
23.12.2019 - 8.1.2020 Stängd

Norra Järnvägsgatan 13, Naturhistoriska Museet, K01901

Se museets webbsida.
23.12 - 26.12.2019 Stängd
30.12.2019 - 1.1.2020 Stängd

Bangatan 6, Normallyseum i Helsingfors

Se Helsingin normaalilyseums webbsida.
23.12.2019 - 3.1.2020 Stängd

Brobergsterrassen 10, Aurora, K01301

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Brobergsterrassen  3 A, Athena, K01407

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Brobergsterrassen 5 A, Minerva, K01410

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Snellmansgatan 12, Soc&Kom, K00901

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Unionsgatan 35, K00903

Mån - Fre 7:45 - 18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Unionsgatan 36, Nationalbiblioteket, K00401

Se nationalbibliotekets webbsida.

Unionsgatan 37, K01002

Mån– Fre 7:45 -18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Unionsgatan 38, Topelia, K01102

Mån– Fre 7:45 -20:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Unionsgatan 40, Forsthuset, K01101

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Unionsgatan 44, kajsaniemi botaniska trädgård

Se trädgårdens webbsida.

Berggatan 3, K03601

Mån–Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Berggatan 5, K06702

Mån–Tors 7:45 - 17:30, Fre 7:45 - 17:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
23.12.2019 - 5.1.2020 Stängd

Universitetsgatan 3, Porthania, K00201

Mån - Fre 8:00 - 20:00, Lördag 09:00-16:00
Fre 20.12. 7.45 - 16.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00
Lör 21.12, 28.12.2019 och 4.1.2020 Stängd

A.I. Vir­ta­nens plats 1, Che­micum, K60201

Mån - Fre 7:45-18:00
Fre 20.12. closed at 16.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Gustaf Häll­ströms gata 2, Phy­sicum, K60401

Mån - Fre 7:45-18:00
Fre 20.12. closed at 16.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Pehr Kalms gata 5, Ex­actum, K60501

Mån-Tor 7:45-20:00, Fre 7:45-18:00
Fre 20.12. closed at 16.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Jyrän­kö­vä­gen 2, Gum­täkt bo­ta­nis­ka träd­gård, Lu­omus, K60101

Se trädgårdens webbsida.

Vä­inö Au­ers gata 11, Unis­port Gum­täkt

Se Unisports webbsida.

Haart­mans­ga­tan 3, Haart­man-insti­tutet, K02001

Mån - Fre 7:45 - 18:00
Fre 20.12.2019 closed at 16.00
Mån 23.12 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12. - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Haart­mans­ga­tan 8, Bi­o­me­dicum Helsing­fors 1

Mån - Fre 7:30 - 19:30
Mån 23.12. 7.30 - 16.00
Fre 27.12. 7.30 - 18.00
Mon 30.12. 7.30 - 16.00
Tis 31.12. 7.30 - 16.00
2. - 3.1.2020 7.30 - 18.00

Stock­holms­ga­tan 8 B, (2B/​2U) Bi­o­me­dicum II, K88610

Mån - Fre 8:00 - 16:00
Fre 20.12.2019 closed at 16.00
Mån 23.12 8.00 - 16.00
Fre 27.12. 8.00 - 16.00
30.12. - 3.1.2020 8.00 - 16.00

Brånakärs­vä­gen 9, Tand­kli­ni­ken, K02201

Mån - Fre 7.30 - 18.00
Fre 20.12.2019 closed at 18.00
Mån 23.12 8.00 - 16.00
Fre 27.12. 8.00 - 16.00
30.12. - 3.1.2020 8.00 - 16.00

Ag­nes Sjö­bergs ga­tan 2, EE-bygg­na­den, K51601

Mån - Fre 7.45 - 16.00
Fre 20.12. closed at 15.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

För­sök­gårds­vä­gen 5, La­bo­ra­to­ri­o­bygg­na­den

Mån - Fre 7.45 - 16.00
Fre 20.12. closed at 13.00
Mån 23.12. 8.00 - 13.00
Fre 27.12. 8.00 - 13.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 13.00

La­du­gårds­bå­gen 5, C-hus, K05153

Mån - Fre 7.45 - 16.00
Fre 20.12. closed at 15.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

La­du­gårds­bå­gen 7, Skogvetenskapers hus, K05152

Mån - Fre 7.45 - 18.00 (Ingången via A-huset efter kl 16:00)
Fre 20.12. closed at 15.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

La­du­gårds­bå­gen 9, A-hus, K05151

Mån - Fre 7.45 - 18.00
Fre 20.12. closed at 15.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Viks­bå­gen 1, Bi­o­cent­ret 3, K51401

Mån - Fre 7.45 - 18.00
Fre 20.12. closed at 15.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Viks­bå­gen 5, Bi­o­cent­ret 2, K50601

Mån - Fre 7.45 - 18.00
Fre 20.12. closed at 15.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Viks­bå­gen 9, Bi­o­cent­ret 1, K50701

Mån - Fre 7.45 - 16.00
Fre 20.12. closed at 15.00
Mån 23.12. 8.00 - 15.00
Fre 27.12. 8.00 - 15.00
30.12.2019 - 3.1.2020 8.00 - 15.00

Viks­bå­gen 11, in­fo­cent­ret Ko­ro­na, K51101

Campusbiblioteket i Vik: öppetider.
Viks bibliotek (Helmet): öppetider.

Viks­vä­gen 49, viks djur­sjuk­hus, K51801

Se djursjukhusets webbsida.

Vår­ga­tan 2, vi­i­kin nor­maa­lik­ou­lu, K51501

Se skolans webbsida.
22.12.2019 - 6.1.2020 Stängd