Öppettider

Arkadiagatan 7, Economicum, K01902

Mån–Fre 7:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
3.6. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 16:15

Fabiansgatan 24, K00301

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Fabiansgatan 26, Språkcentrum, K06701

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 07:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:00  - 18:00

Fabiansgatan 28, Aleksandria, K02901

Öppettider på Aleksandrias webbsida.

Fabiansgatan 30, Kajsa-huset, huvudbiblioteket

Öppettider på bibliotekets webbsida.

Fabiansgatan 33, Huvudbyggnaden, K00101

Mån– Fre 8:00 - 17:00
29.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 10:00 - 16:00, Fre Stängd

Kopernikusvägen 1, Helsingfors observatorium, K01701

Se observatoriets webbsida.

Norra Järnvägsgatan 13, Naturhistoriska Museet, K01901

Se museets webbsida.

Bangatan 6, Normallyseum i Helsingfors

Se Helsingin normaalilyseums webbsida.

Brobergsterrassen 10, Aurora, K01301

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Brobergsterrassen  3 A, Athena, K01407

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Brobergsterrassen 5 A, Minerva, K01410

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:00 - 18:00

Snellmansgatan 12, Soc&Kom, K00901

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 9:00 - 16:00

Unionsgatan 35, K00903

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
3.6. - 23.8.2019 Stängd

Unionsgatan 36, Nationalbiblioteket, K00401

Se nationalbibliotekets webbsida.

Unionsgatan 37, K01002

Mån– Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Unionsgatan 38, Topelia, K01102

Mån– Fre 7:45 -20:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Unionsgatan 40, Forsthuset, K01101

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
1.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:30 - 15:30

Unionsgatan 44, kajsaniemi botaniska trädgård

Se trädgårdens webbsida.

Berggatan 3, K03601

Mån–Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Berggatan 5, K06702

Mån–Tors 7:45 - 17:30, Fre 7:45 - 17:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 8:00 - 17:00, Fre 8:00 - 15:00

Universitetsgatan 3, Porthania, K00201

Mån - Fre 8:00 - 20:00, Lördag 09:00-16:00

Öppettider under sommaren:
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:00 - 20:00

A.I. Vir­ta­nens plats 1, Che­micum, K60201

Mån - Fre 7:45-18:00

17.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Gustaf Häll­ströms gata 2, Phy­sicum, K60401

Mån - Fre 7:45-18:00

24.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Pehr Kalms gata 5, Ex­actum, K60501

Mån-Tor 7:45-20:00, Fre 7:45-18:00

29.7 - 23.8.2019 Mån - Tors 8:00 - 18:00 Fre 8:00 - 15:30

Jyrän­kö­vä­gen 2, Gum­täkt bo­ta­nis­ka träd­gård, Lu­omus, K60101

Se trädgårdens webbsida.

Vä­inö Au­ers gata 11, Unis­port Gum­täkt

Se Unisports webbsida.

Haart­mans­ga­tan 3, Haart­man-insti­tutet, K02001

Mån - Fre 7:45 - 18:00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 7:45 - 15:45

Haart­mans­ga­tan 8, Bi­o­me­dicum Helsing­fors 1

Mån - Fre 7:30 - 19:30

29.7. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 19:30

Stock­holms­ga­tan 8 B, (2B/​2U) Bi­o­me­dicum II, K88610

Mån - Fre 8:00 - 16:00

Brånakärs­vä­gen 9, Tand­kli­ni­ken, K02201

Mån - Fre 7:30 - 17:00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 16:00

Ag­nes Sjö­bergs ga­tan 2, EE-bygg­na­den, K51601

Mån - Fre 7.45 - 16.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

För­sök­gårds­vä­gen 5, La­bo­ra­to­ri­o­bygg­na­den

Mån - Fre 7.45 - 16.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 9:00 - 13:00

La­du­gårds­bå­gen 5, C-hus, K05153

Mån - Fre 7.45 - 16.00

29.7. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

La­du­gårds­bå­gen 7, Skogvetenskapers hus, K05152

Mån - Fre 7.45 - 18.00 (Ingången via A-huset efter kl 16:00)

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

La­du­gårds­bå­gen 9, A-hus, K05151

Mån - Fre 7.45 - 18.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Viks­bå­gen 1, Bi­o­cent­ret 3, K51401

Mån - Fre 7.45 - 18.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

Viks­bå­gen 5, Bi­o­cent­ret 2, K50601

Mån - Fre 7.45 - 18.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

Viks­bå­gen 9, Bi­o­cent­ret 1, K50701

Mån - Fre 7.45 - 16.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Viks­bå­gen 11, in­fo­cent­ret Ko­ro­na, K51101

Campusbiblioteket i Vik: öppetider.
Viks bibliotek (Helmet): öppetider.

Öppetider under sommaren: 24.5. - 23.8.2019 Mån - Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:00 - 18:00
Lör Stängd 1.6. - 11.8.2019

Viks­vä­gen 49, viks djur­sjuk­hus, K51801

Se djursjukhusets webbsida.

Vår­ga­tan 2, vi­i­kin nor­maa­lik­ou­lu, K51501

Se skolans webbsida.