Öppettider

 

Helsingfors universitet har utlyst undantagssituation. Se uni­ver­si­te­tets fas­tig­he­ters öp­pet­ti­der un­der un­dan­tags­till­stån­det här: Si­tu­a­tio­nen med co­ro­na­vi­ru­set vid Helsing­fors universitet

 

Alla universitetets byggnader är stängda på söndagar och helgdagar.

Följande dagar före helg stängs byggnaderna tidigare än normalt:
Skärtorsdagen kl. 18
Valborgsafton  kl. 16
Dagen före Kristi himmelsfärdsdag  kl. 18
Dagen före midsommarafton  kl. 16
Dagen före allhelgonadagen  kl. 18
Dagen före självständighetsdagen  kl.18
Dagen före julafton  kl. 15
Nyårsafton  kl. 15
Dagen före trettondagen  kl. 16

Arkadiagatan 7, Economicum, K01902

Mån–Fre 7:45 - 18:00

Fabiansgatan 24, K00301

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Fabiansgatan 26, Språkcentrum, K06701

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 07:45 - 18:00

Fabiansgatan 28, Aleksandria, K02901

Öppettider på Aleksandrias webbsida.

Fabiansgatan 30, Kajsa-huset, huvudbiblioteket

Öppettider på bibliotekets webbsida.

Fabiansgatan 33, Huvudbyggnaden, K00101

Mån– Fre 8:00 - 17:00

Kopernikusvägen 1, Helsingfors observatorium, K01701

Se observatoriets webbsida.

Norra Järnvägsgatan 13, Naturhistoriska Museet, K01901

Se museets webbsida.

Bangatan 6, Normallyseum i Helsingfors

Se Normallyseets webbsida.

Brobergsterrassen 10, Aurora, K01301

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Brobergsterrassen  3 A, Athena, K01407

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Brobergsterrassen 5 A, Minerva, K01410

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Snellmansgatan 12, Soc&Kom, K00901

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Unionsgatan 35, K00903

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Unionsgatan 36, Nationalbiblioteket, K00401

Se nationalbibliotekets webbsida.

Unionsgatan 37, K01002

Mån– Fre 7:45 -18:00

Unionsgatan 38, Topelia, K01102

Mån– Fre 7:45 -20:00

Unionsgatan 40, Forsthuset, K01101

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Unionsgatan 44, Kajsaniemi botaniska trädgård

Se trädgårdens webbsida.

Berggatan 3, K03601

Mån–Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Berggatan 5, K06702

Mån–Tors 7:45 - 17:30, Fre 7:45 - 17:00

Universitetsgatan 3, Porthania, K00201

Mån - Fre 8:00 - 20:00, Lördag 09:00-16:00

A.I. Vir­ta­nens plats 1, Che­micum, K60201

Mån - Fre 7:45-18:00

Gustaf Häll­ströms gata 2, Phy­sicum, K60401

Mån - Fre 7:45-18:00

Pehr Kalms gata 5, Ex­actum, K60501

Mån-Tor 7:45-20:00, Fre 7:45-18:00

Jyrän­kö­vä­gen 2, Gum­täkt bo­ta­nis­ka träd­gård, Lu­omus, K60101

Se trädgårdens webbsida.

Vä­inö Au­ers gata 11, Unis­port Gum­täkt

Se Unisports webbsida.

Haart­mans­ga­tan 3, Haart­man-insti­tutet, K02001

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Haart­mans­ga­tan 8, Bi­o­me­dicum Helsing­fors 1

Mån - Fre 7:30 - 19:30

Stock­holms­ga­tan 8 B, (2B/​2U) Bi­o­me­dicum II, K88610

Mån - Fre 8:00 - 16:00

Brånakärrs­vä­gen 9, Tand­kli­ni­ken, K02201

Mån - Fre 7.30 - 18.00

Ag­nes Sjö­bergs ga­tan 2, EE-bygg­na­den, K51601

Mån - Fre 7.45 - 16.00

För­sök­gårds­vä­gen 5, La­bo­ra­to­ri­o­bygg­na­den

Mån - Fre 7.45 - 16.00

La­du­gårds­bå­gen 5, C-hus, K05153

Mån - Fre 7.45 - 16.00

La­du­gårds­bå­gen 7, Skogvetenskapers hus, K05152

Mån - Fre 7.45 - 18.00 (Ingången via A-huset efter kl 16:00)

La­du­gårds­bå­gen 9, A-hus, K05151

Mån - Fre 7.45 - 18.00

Viks­bå­gen 1, Bi­o­cent­ret 3, K51401

Mån - Fre 7.45 - 18.00

Viks­bå­gen 5, Bi­o­cent­ret 2, K50601

Mån - Fre 7.45 - 18.00

Viks­bå­gen 9, Bi­o­cent­ret 1, K50701

Mån - Fre 7.45 - 16.00

Viks­bå­gen 11, In­fo­cent­ret Ko­ro­na, K51101

Campusbiblioteket i Vik: öppettider.
Viks bibliotek (Helmet): öppettider.

Viks­vä­gen 49, Viks djur­sjuk­hus, K51801

Se djursjukhusets webbsida.

Vår­ga­tan 2, Viks övningsskola, K51501

Se skolans webbsida.