Öppettider

Öppettider vid Helsingfors universitet under åren 2018-2019.
Alla universitetets byggnader är stängda på söndagar och helgdagar.

På midsommarafton 20.6 stänger alla universitetets byggnader klockan 16.

Arkadiagatan 7, Economicum, K01902

Mån–Fre 7:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
3.6. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 16:15

Fabiansgatan 24, K00301

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Fabiansgatan 26, Språkcentrum, K06701

Mån–Tors 7:45 - 20:00, Fre 07:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:00  - 18:00
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:00  - 18:00

Fabiansgatan 28, Aleksandria, K02901

Öppettider på Aleksandrias webbsida.

Fabiansgatan 30, Kajsa-huset, huvudbiblioteket

Öppettider på bibliotekets webbsida.

Fabiansgatan 33, Huvudbyggnaden, K00101

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00, Lör 8:45- 14:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:00 - 18:00
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 10:00 - 16:00, Fre Stängd

Kopernikusvägen 1, Helsingfors observatorium, K01701

Se observatoriets webbsida.

Norra Järnvägsgatan 13, Naturhistoriska Museet, K01901

Se museets webbsida.

Bangatan 6, Helsingin Normaalilyseo

Se Helsingin normaalilyseos webbsida.

Brobergsterrassen 10, Aurora, K01301

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:00 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Brobergsterrassen  3 A, Athena, K01407

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Brobergsterrassen 5 A, Minerva, K01410

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:00 - 18:00
1.7. - 26.7.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:00 - 18:00

Snellmansgatan 12, Soc&Kom, K00901

Mån– Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 9:00 - 16:00
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 9:00 - 16:00

Unionsgatan 35, K00903

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Öppettider under sommaren:
3.6. - 23.8.2019 Stängd

Unionsgatan 36, Nationalbiblioteket, K00401

Se nationalbibliotekets webbsida.

Unionsgatan 37, K01002

Mån– Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Unionsgatan 38, Topelia, K01102

Mån– Fre 7:45 -20:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Unionsgatan 40, Forsthuset, K01101

Mån– Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:00 - 16:00
1.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:30 - 15:30

Unionsgatan 44, kajsaniemi botaniska trädgard

Se trädgårdens webbsida.

Berggatan 3, K03601

Mån–Tors 7:45-20:00, Fre 7:45 -18:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30

Berggatan 5, K06702

Mån–Tors 7:45 - 17:30, Fre 7:45 - 17:00

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Tors 8:00 - 17:00, Fre 8:00 - 15:00
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån-Tors 8:00 - 17:00, Fre 8:00 - 15:00

Universitetsgatan 3, Porthania, K00201

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 -20:00, Lör stängt

Öppettider under sommaren:
3. - 28.6.2019 Mån-Fre 8:00 - 20:00
1.7. - 26.7.2019 Mån-Fre 8:30 - 15:30
29.7. - 23.8.2019 Mån-Fre 8:00 - 20:00

A.I. Vir­ta­nens plats 1, Che­micum, K60201

Mån - Fre 7:45-18:00

3. - 14.6.2019 Mån - Fre 8:00 - 18:00
17.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Gustaf Häll­ströms gata 2, Phy­sicum, K60401

Mån - Fre 7:45-18:00

3.6. - 23.6 Mån - Tors 8:00 - 18:00, Fre 8:00 - 15:30
24.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Pehr Kalms gata 5, Ex­actum, K60501

Mån-Tor 7:45-20:00, Fre 7:45-18:00

3. - 28.6.2019 Mån - Tors 8:00 - 19:00, Fre 8:00 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Mån - Fre 8:00 -15:30
29.7 - 23.8.2019 Mån - Tors 8:00 - 18:00 Fre 8:00 - 15:30

Jyrän­kö­vä­gen 2, Gum­täkt bo­ta­nis­ka träd­gård, Lu­omus, K60101

Se trädgårdens webbsida.

Vä­inö Au­ers gata 11, Unis­port Gum­täkt

Se Unisports webbsida.

Haart­mans­ga­tan 3, Haart­man-insti­tutet, K02001

Mån - Fre 7:45 - 18:00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 7:45 - 15:45

Haart­mans­ga­tan 8, Bi­o­me­dicum Helsing­fors 1

Mån - Fre 7:30 - 19:30

3. - 28.6.2019 Mån - Fre 8:00 - 19:30
1.7. - 26.7.2019 Mån - Fre 7:30 - 18:00
29.7. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 19:30

Stock­holms­ga­tan 8 B, (2B/​2U) Bi­o­me­dicum II, K88610

Mån - Fre 7:45 - 16:00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 16:00

Brånakärs­vä­gen 9, tand­kli­ni­ken, K02201

Mån - Fre 7:30 - 17:00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 16:00

Ag­nes Sjö­bergs ga­tan 2, EE-bygg­na­den, K51601

Mån - Fre 7.45 - 16.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

För­sök­gårds­vä­gen 5, La­bo­ra­to­ri­o­bygg­na­den

Mån - Fre 7.45 - 16.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 9:00 - 13:00

La­du­gårds­bå­gen 5, C-hus, K05153

Mån - Fre 7.45 - 16.00

3. - 28.6.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30
1.7. - 26.7.2019 Stängd
29.7. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

La­du­gårds­bå­gen 7, Met­sä­ti­e­te­i­den hus, K05152

Mån - Fre 7.45 - 18.00 (Ingången via A-huset efter kl 16:00)

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

La­du­gårds­bå­gen 9, A-hus, K05151

Mån - Fre 7.45 - 18.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Viks­bå­gen 1, Bi­o­cent­ret 3, K51401

Mån - Fre 7.45 - 18.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

Viks­bå­gen 5, Bi­o­cent­ret 2, K50601

Mån - Fre 7.45 - 18.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:30 - 15:30

Viks­bå­gen 9, Bi­o­cent­ret 1, K50701

Mån - Fre 7.45 - 16.00

3.6. - 23.8.2019 Mån - Fre 8:00 - 15:30

Viks­bå­gen 11, in­fo­cent­ret Ko­ro­na, K51101

Campusbiblioteket i Vik: öppetider.
Viks bibliotek (Helmet): öppetider.

Öppetider under sommaren: 24.5. - 23.8.2019 Mån - Tors 8:00 - 20:00, Fre 8:00 - 18:00
Lör Stängd 1.6. - 11.8.2019

Viks­vä­gen 49, viks djur­sjuk­hus, K51801

Se djursjukhusets webbsida.

Vår­ga­tan 2, vi­i­kin nor­maa­lik­ou­lu, K51501

Se skolans webbsida.