Helsingfors universitets externa webbsidor informerar om universitetets verksamhet och betjänar sökande till universitetet, samarbetspartner, alumner och alla som är intresserade av forskningsbaserad kunskap. Webbplatsens adress är helsinki.fi. I den internationella Webometrics-rankningen som mäter synlighet på webben placerar sig universitetet bland de tio främsta i Europa och bland de 6o främsta i världen.

Webbplatsens viktigaste innehåll är:

Webbplatsen förnyas stegvis och utvecklas utifrån användarrespons och användarerfarenheter. Respons, frågor och ändringsförslag kan skickas med en responsblankett.

Upphovsrätt och ansvar för innehållet

Innehållet på Helsingfors universitets webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Alla rättigheter förbehålls.

Ansvarig chefredaktör för Helsingfors universitets webbtjänst är Susanna Rautio, chef för den digitala kommunikationen, och webbplatsen redigeras och utvecklas av universitetets enhet för digital kommunikation

Observera att Helsingfors universitets fakulteter, institutioner och enheter själva ansvarar för innehållet på sina webbsidor och i sina webbpublikationer. Om det inte anges annat på webbsidan, ansvarar enhetschefen för sidornas innehåll. Kontaktuppgifter till enheterna finns på listan över fakulteter, institutioner och enheter

Det kan finnas begränsningar för användningen av vissa enskilda webbsidor eller webbtjänster. Villkoren anges på den aktuella sidan eller i den aktuella tjänsten. 

På Helsingfors universitets webbadress finns också de studerandes och personalens och deras sammanslutningars webbsidor. För deras innehåll ansvarar den person som anges som administratör och som har behörighet till universitetets nätverk. 

Om den som använder Helsingfors universitets webbtjänster märker att någonting i webbtjänsterna bryter mot Finlands lag eller god sed, ombeds han eller hon omedelbart anmäla det till chefen för universitetets digitala kommunikation.

Universitetet ansvarar inte för eventuell skada som orsakats en användare på grund av tekniska störningar eller externt material som länkats till universitetets webbplats. 

Tekniska KRAV

Webbtjänsten helsinki.fi har planerats för och testats med de vanligaste webbläsarna, operativsystemen och terminalerna. Om webbsidorna eller ett program på webbsidorna inte fungerar: 1) töm enhetens cacheminne 2) stäng webbläsaren och alla öppna fönster och börja om eller 3) stäng av din dator och starta den igen.

Cookies och hanterngen av personuppgifter

Användningen av webbplatsen följs för att universitetet ska kunna förbättra tjänsterna. För uppföljningen används kakor (cookies). Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera användaren. Cookies innebär ingen datasäkerhetsrisk och de kan inte sprida virus eller sabotageprogram. När du besöker sidorna godkänner du användningen av cookies. 

Hanteringen av personuppgifter följer personuppgiftslagen (523/1999) och annan lagstiftning i tillämpliga delar. För insamlingen av personuppgifter redogörs närmare i registerbeskrivningen. Registerbeskrivningar för andra register som innehåller personuppgifter finns i anslutning till respektive webbtjänst eller webbsida.

flamma – intranätet vid universitetet

Flamma är intranätet för studerande och anställda vid universitetet.

Användarregler för datasystemen vid universitetet