Tillgänglighetsutlåtande
Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 22.9.2020 (uppdaterats 24.2.2021) och gäller Helsingfors universitets webbplats https://www.helsinki.fi/ och https://www2.helsinki.fi.

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Man håller på att förnya webbplatsen Helsinki.fi. Följande sidor på universitetsnivå har publicerats 25.2.2021: Aktuellt, Utbildning och undervisning, Forskning, Samarbete, Om oss, Fakulteter och enheter.

I förnyelseprojektet har man beaktat tillgänglighetskraven ända från planeringsskedet. En tillgänglighetsexpert har anlitats för projektet.

Alla sidor på Helsinki.fi (över 25 000 sidor) kommer inom ett och ett halvt år att ersättas med nya sidor som uppfyller tillgänglighetskriterierna. Tillgängligheten har tidigare granskats av en utomstående expertorganisation. Största delen av de kritiska brister som upptäcktes i granskningen har åtgärdats. Dessutom uppföljs tillgängligheten med hjälp av ett automatiskt granskningsverktyg.

Webbtillgänglighet vid Helsingfors universitet

Den digitala tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Helsinki.fi -webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Icke-tillgängligt innehåll: www.helsinki.fi

Sidor som publicerats 25.2.2021

 1. (WCAG 1.3.1) Rubrikstrukturen kan vara ologisk eller saknas.
 2. (WCAG 1.3.1) Vissa bilagor har problem som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. saknar bilagan struktur.
 3. (WCAG 2.4.3) Rullgardinsmenyn som öppnas i sökvägen har en felaktig fokusordning.
 4. (WCAG 3.1.1) Vissa sidor har innehåll vars språk avviker från det som angetts i koden, eftersom en del av innehållet ännu inte är översatt.
 5. (WCAG 3.1.2) På webbsidorna kan det förekomma enskilda textstycken eller ramar med fel språkangivelser. Då uttalar skärmläsaren texten otydligt.
 6. (WCAG 4.1.2)  Skärmläsaren beskriver länkar som leder utanför tjänsten som namnlösa. Användaren får endast informationen att länken leder utanför tjänsten.

Icke-tillgängligt innehåll: www2.helsinki.fi

Fakulteters och andra enheters, forskningsgruppers, utbildningsprograms, konferensers och andras webbsidor som tidigare funnits på adressen https.//www.helsinki.fi.

 1. (WCAG 1.1.1) Vissa bilder saknar textalternativ. På de äldsta sidorna kan textalternativet vara detsamma som filnamnet. Bildgallerierna har inga textalternativ. Även bilder och diagram i bilagor saknar textalternativ.
 2.  (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) I sökningen av utbildningsprogram saknas beskrivningar av fälten/kryssrutorna, i nyhetsarkivet och sökningen av lediga anställningar ger rullgardinsmenyn inte tillräckligt noggrann information om roll och status.
 3. (WCAG 1.3.1) Vissa innehållssidor har tomma rubriker.
 4. (WCAG 1.3.1) Brister i rubriknivåerna: På vissa sidor har mellanrubrikerna inte tekniskt definierats som rubriker.
 5. (WCAG 1.3.1) Största delen av bilagorna har problem som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. saknar bilagan struktur och det finns brister i tabellerna.
 6. (WCAG 1.3.1) Strukturerade data som framställs visuellt förmedlas inte tillräckligt tydligt med assisterande teknik, t.ex. i evenemangskalendern och på alumnblanketten.
 7. (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 4.1.2) På vissa sidor fungerar den gamla navigeringen och ingångssidan inte ordentligt med tangentbordet. Läsordningen kan vara fel och alla gränssnittskomponenter har inte ett tydligt namn och en tydlig roll.
 8. (WCAG 1.4.1) Länkar särskiljs från textstycken endast med hjälp av färg.
 9. (WCAG 1.4.3) På vissa innehållssidor är kontrasten mellan textens och bakgrundens färg inte tillräckligt stor. Det finns också problem med kontrasten i bilagor och blanketter.
 10. (WCAG 2.1.1) Man kan inte till alla delar använda tangentbordet för att välja element i utbildningsprogramssökningens rullgardinsmeny.
 11. (WCAG 2.2.2) Tankehörnans och Helsinki Programmes hero-videor har ingen pausknapp.
 12. (WCAG 2.4.3) Donationsblanketten har brister i fokusordningen.
 13. (WCAG 2.4.4) Vissa innehållssidor har för allmänna länktexter, som Läs mer.
 14. (WCAG 2.4.6) Vissa ikoner har i programmeringen getts otydliga namn, eller endast engelska namn, t.ex. i inbäddade videor.
 15. (WCAG 2.4.7) Vissa av elementen i personsökningen visar inte tangentbordsfokus.
 16. (WCAG 3.1.2) Vissa sidor har innehåll på andra språk än sidans språk och språkbytet har inte tydliggjorts automatiskt.
 17. (WCAG 3.2.2) När man väljer ett alternativ i rullgardinsmenyn med forskningsgrupper förändras sammanhanget.
 18. (WCAG 3.2.4) Förändringar i webbläsarkontexten: länkar och pdf-filer öppnas i samma flik eller i en ny flik.

Webb­plat­sen har in­ne­håll som inte om­fat­tas av lag­stift­ning­ens krav

 • kartor som inte är avsedda för navigering
 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. docx, pdf) som har publicerats före 23.9.2018
 • direktsända videor eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020
 • innehåll i sociala medier som användarna själva har producerat

Opro­por­tio­nell bör­da

Universitetet publicerar årligen ett ansenligt antal videor på webbplatsen Helsinki.fi. Vi kan emellertid ännu inte publicera alla videor i tillgängligt format. Orsaken är oproportionell börda. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten och åtgärda bristen. I takt med att de automatiska textningssystemen utvecklas kan vi med tiden tillhandahålla allt mer videor med undertext.

Har du upp­täckt ett pro­blem med till­gäng­lig­he­ten på vår webb­plats?

Du kan ge respons om tillgängligheten per e-post digiviestinta@helsinki.fi. Ge ditt meddelande en rubrik (Respons om tillgängligheten) och berätta i meddelandet vilken sida och hurdant problem det är fråga om. Vi svarar dig inom 14 dagar.

Kommunikation och samhällsrelationer/Digital kommunikation ansvarar för webbplatsen Helsinki.fi:s tillgänglighet och hanteringen av responsen.

Till­syn

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Till­syns­myn­dig­he­tens kontakt­uppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000