Välkommen nya studerande

Här hittar du närmare information om kandidatprogrammets och magisterprogrammets introduktionsveckor.

Här finns information angående kandidatprogrammets introduktionsvecka.

Här finns information angående magisterprogrammets introduktionsvecka.

Information om läsåret och undervisningsperioderna hittar du här. På universitetets sidor för gulnäbbar hittar du mer nyttig information.