Studierna hjälper att förstå hur samhället hänger ihop
Patrik Palmén, Liisa Unenge och Oscar Suomela studerar på kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Trots att de alla visste vilket vetenskapsområde de ville rikta in sig på ser de enbart fördelar med att studera på ett brett program där man kan bekanta sig med olika områden.

Patrik Palmén från Helsingfors visste att han tycker om att skriva och ville gå en utbildning där han har fria händer att göra det. Därför lockade möjligheten att läsa journalistik vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper.

– Så här i efterhand är det inte ens skrivandet som varit det intressantaste med utbildningen, utan allt vi lärt oss om medieteknik och sociala medier, säger Palmén.

Palmén fördjupar sig i det här skedet i journalistik och kommunikation och trots att han från tidigare inte var så värst intresserad av teknik och sociala medier, upplever han att studierna om just det varit de mest lärorika.

Vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper kan man läsa journalistik och kommunikation, sociologi, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, rättsvetenskap och socialt arbete. Socialt arbete söker man in till direkt medan man i det så kallade breda sökmålet först läser grunderna i alla vetenskapsområden och senare bestämmer vilket område man riktar in sig på.

Palmén berättar att han tidigare inte var särskilt intresserad eller insatt i de andra ämnena vid kandidatprogrammet, men efter att ha läst introduktionskurser i dem alla upptäckte han att de alla var intressanta. Speciellt socialpsykologin väckte hans intresse.

– Systemet med breda utbildningsprogram är bra. Det viktigaste är att man kommer in i studielivet och lär sig universitetstänket och sedan kan man börja fundera vad man vill fördjupa sig i. Det är aldrig bortkastat om man ändrar sig, inga studier är onödiga, säger Palmén.

Han berättar att det intressantaste i studierna hittills är två journalistikkurser som han går parallellt. Den ena handlar om research och nyhetsrapportering och den andra om visuellt berättande.

– Det har varit en riktig pangstart och vi har fått prova på allt möjligt. Jag är imponerad av hur mycket vi lärt oss på en kort tid.

För Palmén har studierna vid Soc&kom och Helsingfors universitet inte inneburit några dramatiska förändringar, eftersom han bor kvar i sin hemstad. Han är nöjd med att ha kvar sina gamla hobbyer och vänner samtidigt som han fått nya vänner genom studierna.

Ny men gästvänlig stad

En som bytt både stad och land när hon började studera vid Soc&kom är Liisa Unenge, som är född och uppvuxen i Stockholm.

Unenges mamma är från Finland och hon har ofta besökt Helsingfors för att träffa släktingar, så tanken att flytta till Helsingfors för att studera var inte helt främmande.

– Generellt har ju Finlands utbildningssystem ett bra rykte och jag hade hört mycket gott av andra som studerat i Finland, berättar Unenge.

Om Soc&kom hörde hon för första gången genom en finsk släkting som kände en som studerat och trivts på Soc&kom. Efter det började Unenge göra egna efterforskningar och fick en positiv bild av Soc&kom.

– Det finns heller inget motsvarande brett utbildningsprogram i samhällsvetenskaper i Sverige, berättar Unenge som från början varit inställd på att läsa sociologi.

– Jag har alltid varit intresserad av samhället och av människor. Speciellt människor i grupper och i samhället är extra kul, så sociologi kändes rätt. Samhällsvetenskaper överlag är spännande och det kändes bra att söka till ett brett program där man kan bekanta sig med samhället ur flera perspektiv.

Unenge berättar att hon genom att bekanta sig med de olika vetenskapsområdena fått en bättre helhetsförståelse för samhället och sett hur de olika ämnena hänger ihop. Samma teorier återkommer i andra kurser och det får studierna att kännas mer relevanta och sammanhängande.

– Trots att det finns valmöjligheter hänger utbildningen ihop. Jag vet inte ännu vad jag vill jobba med i framtiden, men jag vet att jag kommer att ha nytta av mina studier här oavsett vad jag jobbar med.

Under studierna väckte statskunskap Unenges intresse och hon kommer att fördjupa sig i det vid sidan av sociologin.

Att flytta till en ny plats kräver alltid anpassning och det gäller att hitta sin plats i den nya omgivningen. Unenge tycker Helsingfors är en mysig och gästvänlig stad och eftersom den inte är så stor har den varit lätt att lära känna.

– Det har hjälpt att stämningen vid Soc&kom är så öppen och att det i början av studierna ordnas många program för att alla ska lära känna varandra, så man får in en fot i den sociala biten.

Unenge säger att svenskar absolut kan klara sig enbart på svenska vid Soc&kom. Trots att hon själv kan finska behövs det inte alls i studierna.

Helsingfors universitet öppnar dörrar

Det samma säger Oscar Suomela, som flyttat från Korsholm i Österbotten till Helsingfors för att studera vid Soc&kom. Han berättar att de flesta österbottningar väljer Vasa eller Åbo som studieort, bland annat för att Helsingfors känns mentalt längre bort.

– Sist och slutligen är det inte så stora kulturskillnader mellan Österbotten och Helsingfors, vi är alla ganska lika, säger Suomela.

Trots att det kändes som en stor förändring att flytta från Korsholm till Helsingfors då han varken kände till kollektivtrafiken eller stadsdelar så har Suomela kommit snabbt in i allt nytt och trivs bra. Han hade klart för sig att han ville studera statskunskap och funderade också på möjligheten att studera i Åbo, men Helsingfors drog det längre strået.

– Att Soc&kom är en del av Helsingfors universitet påverkade också. Studier vid Helsingfors universitet öppnar många dörrar.

Suomelas intresse för statskunskap kommer hemifrån där man alltid varit samhällsengagerade.

– Det är en klar fördel att studera i ett brett program och på så sätt få inblick i allt från socialpsykologi till rättsvetenskap. Tack vare introduktionskursen i rättsvetenskap blev jag mycket intresserad av ämnet och kommer nu att läsa det vid sidan av statskunskap, berättar Suomela.

- Den bästa kursen hittills har varit introduktionskursen i statskunskap. Det var väldigt intressant att lära sig grunderna i olika teorier och ideologier. Överlag har vi fått lära oss mer om samhället och politiken och börjar förstå varför olika sorters beslut fattas.