Soc&koms praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd på grund av coronaviruset.

Aktuell information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

 

Lägescentralen vid Svenska social- och kommunalhögskolan ansvarar för innehållet på den här sidan. Till gruppen hör:

Johan Bärlund, rektor (lägescentralens operativa chef)

Anna Henning, prorektor med ansvar för undervisning

Harry Lunabba, ordförande för nämnden för samhällskontakter

Sofia Heikel-Virkkunen, utbildningsplanerare

Christian Lindblom, specialist inom webbpedagogik

Åsa Mickwitz, universitetslektor