Soc&kom lanserar nätbaserad kurs för gymnasister

En möjlighet att bekanta sig med högskolestuder i samhällsvetenskaper på ett nytt och annorlunda sätt.

I framtiden öppnas möjligheten för studerande utanför Soc&kom att lära sig om samhällsvetenskap genom vloggar. Våren 2021 presenteras en så kallad prova på-kurs med namnet Samhällsvetenskapernas förunderliga värld som främst riktar sig till gymnasiestuderande men också andra som är intresserade. Kursen har utvecklats i samråd med svenskspråkiga gymnasier.

– Målet med kursen är att försöka ge svar på frågan om hur det är att studera på Soc&kom och samtidigt fungera som en introduktionskurs för social- och samhällsvetenskaper, säger Harry Lunabba som är universitetslektor i socialt arbete och som ansvarat för att utveckla kursen.

Förhoppningen är att nå gymnasiestuderande i hela Svenskfinland och därför var det ett självklart val att göra en nätbaserad satsning.

– För den unga generationen är video ett naturligt undervisningsredskap. De ser mycket på video i sin vardag och är vana vid att titta på till exempel tutorials på Youtube, säger Lunabba.

Kursens stomme baserar sig på åtta cirka 30 minuter långa videosnuttar. De första av dessa är inspelade i vlog-format, framförallt bekant från Youtube, och de sista fyra som podcast-liknande intervjuer med individuella forskare. Kursen är avgiftsfri.

En morot för deltagarna är att en avklarad kurs är värd två studiepoäng som registreras vid Helsingfors universitet. Studiepoängen fås tillgodo om kursdeltagaren senare börjar studera vid Soc&kom.

Kursen ingår också i en helhet värd fem studiepoäng som tas via Öppna universitetet. De som genomfört helheten kan utnyttja den om de söker in via Öppna universitetet, och de som antas får studiepoängen tillgodo när de börjar studera.

Läs mer om kursen på Öppna unis sida och anmäl dig!