Professor Jean Helms Mills ny International Reader vid Soc&kom

Professor Jean Helms Mills från Saint Mary’s University i Kanada är International Reader vid Svenska social- och kommunalhögskolan 1.8.2017–31.7.2020.

Jean Helms Mills är professor vid Sobey School of Business vid Saint Mary’s Unversity i Halifax, Kanada. Hennes forskningsintressen ligger inom kritisk förvaltning, kön, kritiskt meningsskapande, historiografi, intersektionalitet och kunskapssociologi.

Som International Reader vid Soc&kom kommer Helms Mills att besöka högskolan under en två veckors forskningsvistelse och en två veckors undervisningsvistelse per läsår. Hon kommer bland annat att hålla kursen ”Work and organizational psychology: Power relations and intersectionality” tillsammans med universitetslektor Beata Segercrantz. Kursen ges inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

– Det är en stor ära att bli utnämnd till International Reader vid Soc&kom, säger Helms Mills. Jag ser fram emot att lära känna studerande och jag vet att de tre följande åren kommer att medföra många möjligheter för forskningssamarbeten med mina nya kolleger. Vi ses snart!

Helms Mills forskning har finansierats av The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), Finlands Akademi och Tekes och hon jobbar för tillfället med tre stora forskningsprojekt i Kanada och Finland som handlar om intersektionalitet, kunskapssociologi respektive arbetsplatsvälmående.

Helms Mills är också Senior Visiting Research Fellow vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och docent vid Jyväskylä universitet. Förutom i Kanada har hon undervisat i Finland, Georgien och Vietnam.