Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd donerar 100 000 euro till HU

Det samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningsområdet vid Helsingfors universitet får 50 000 euro var av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Donationen görs inom ramen av statens motfinansieringskampanj.

– Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd anser att medelanskaffningskampanjen i kombination med statens motfinansiering är en positiv sak och vi vill med denna donation medverka till att stödja utbildningsverksamheten vid Helsingfors universitet, säger stiftelsens ordförande Edvard Silén.

– Det är viktigt att det finns högklassig svenskspråkig utbildning på alla nivåer i Finland och stiftelsen vill med denna donation även understryka vikten av detta, fortsätter Silén.

Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Mirjam Kalland säger att samhällsvetenskapernas betydelse är mycket stor i dessa tider av stora omvälvningar.

– Vi har jobbat på att stärka vår samhällsvetenskapliga utbildning vid Helsingfors universitet och denna donation är ett välkommet tillskott, säger Kalland.

Hanna Lehti-Eklund, professor i nordiska språk vid humanistiska fakulteten, säger att donationen är värdefull för det humanistiska utbildningsområdet nu när de nya kandidat- och magisterprogrammen kör igång.

– Vi är väldigt tacksamma för donationen. Den bidrar till att upprätthålla högklassig undervisning i utbildningsprogrammen.

Motfinansiering innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten. Kampanjen inleddes i november 2014 och avslutas 30.6.2017.