Gästföreläsning om berättelser från Qantas Airlines

FORSKNINGSCAFÉ 8.11 med Soc&koms nya International Reader, professor Jean Helms Mills med temat ”Reading Qantas History: Discourses of Intersectionality and the Early Years of Qantas.

International Reader Jean Helms Mills (professor vid Saint Mary’s University i Kanada) föreläser om sin forskning som hon gjort tillsammans med E. Shaffner och AJ Mills på Soc&koms forskningscafé den 8 november 2017.

Under forskningscafét kommer Jean Helms Mills att presentera en studie som analyserar berättelser om Qantas Airlines utgående från grundaren Hudson Fyshs historier. Syftet är att erbjuda diskursiva förståelser (dominerande uppfattningar om flygbolaget under en viss tidsperiod) för att lokalisera personer och händelser som beskrivs som centrala för flygbolaget. Med andra ord analyseras de personer som är privilegierade, men också de som är marginaliserade och osynliggjorda i berättelser om Qantas.

I studien använder sig Helms Mills tillsammans med Shaffner och Mills av kritisk historiografi för att visa hur relationen mellan ”historia” och det förflutna kan vara problematisk (Munslow, 2010) och för att visa hur ”historia” är både diskursivt (Jenkins, 1991) och ett resultat av olika mellanmänskliga processer.

Genom att fokusera på intersektionalitet analyserar Helms Mills privilegier och marginalisering av grupper i berättelser. Hon tillämpar även kritisk diskursanalys för att undersöka det som synliggörs och det som osynliggörs för att sedan låta mera eller mindre nedtystade röster att träda fram.

Föreläsningen är på engelska.

Soc&koms forskningscafé

Onsdag 8.11.2017 kl. 14:15

Soc&kom, rum 234, Snellmansgatan 12

Välkomna!

Läs också: Professor Jean Helms Mills ny International Reader vid Soc&kom

Forskningscafé

Soc&koms forskningscaféer är lättillgängliga tillställningar för att bekanta sig med aktuell forskning vid högskolan. Vi dricker kaffe och diskuterar.