Forskningsprojekt utreder alternativa mediers tillväxt

Hurdana strategier använder alternativa medier sig av för att mobilisera människor i olika länder? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på. Projektet har fått 95 400 euro från Helsingin Sanomain Säätiö för forskning om den postfaktiska eran.

Det började med terrorattacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo i januari 2015. Gwenaëlle Bauvois berördes starkt av händelsen i sitt hemland. Bauvois jobbar som universitetslektor i etniska relationer vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och som forskare vid Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, Ceren.

– Efter händelsen kunde jag inte låta bli att lägga märke till hur synlig alternativ media blev. Människor hänvisade till dem och delade innehåll på Facebook utan att inse att det var alternativ media de hänvisade till, säger Bauvois.

Hon kunde inte sluta tänka på saken och kände att hon måste ta reda på mer om vad det är som håller på att hända och hur dessa medier som sprider lögnaktig information och ifrågasätter forskningsbaserad kunskap fortsätter växa och sprida sig.

­– Som medborgare och sociolog kände jag att jag måste göra något.

Tillsammans med Niko Pyrhönen, också forskare vid Ceren, började Bauvois planera kring ett forskningsprojekt om alternativa medier, ett projekt som nu förverkligas i och med finansieringen från Helsining Sanomain Säätiö. I forskningsteamet ingår också doktorstuderande Tuukka Ylä-Anttila vid HU:s statsvetenskapliga fakultet. Som forskningsledare fungerar akademiforskare Karina Horsti vid Jyväskylä universitet.

”De berövade” värvas

Bauvois, Pyrhönen och Ylä-Anttila kommer att kartlägga hurdana strategier alternativa medier i Finland, Frankrike och USA använder sig av för att mobilisera den grupp människor som de kallar för ”de berövade”.

– Vi avser människor som känner sig svikna och bortglömda av politikerna och de traditionella medierna. Samtidigt som antalet invandrare ökar, känner de sig berövade på sin plats i samhället. Alternativa medier ger dem deras plats tillbaka, förklarar Bauvois.

Forskarna koncentrerar sig på MV-lehti, Fdesouche och Breitbart News som agerar på nätet och på händelser som behandlats både i alternativa och i traditionella medier. Mediehändelserna som undersöks är grundandet av Soldiers of Odin i Finland, burkini-förbudet i Frankrike och Donald Trumps inreseförbud mot muslimer i USA.

Genom att mata rädslor kring den ekonomiska och kulturella globaliseringen försöker dessa alternativa medier växa genom att försvara ”de berövade” och att få dem att vända sig emot ”eliter”. Tanken med projektet är att undersöka hurdana berättelser och ord de alternativa medierna använder sig av för att nå sina mål.

Ofta är dessa medier kopplade till populistiska partier som arbetar för att dessa partier ska kunna förverkliga sin politiska agenda. T.ex. var metoderna för att stöda Donald Trumps presidentkampanj i USA liknande som nu används i Frankrike i Marine Le Pens kampanj.

­– Det transnationella elementet i forskningen är viktigt. Vi vill se vilka likheter och olikheter som finns mellan länderna, berättar Bauvois.

Utmanande aktualitet

Redan under de två första månaderna av 2017 har både Donald Trump, Marine Le Pen och den finska regeringen beskrivit de ”infödda” invånarna som offer för externa ”fiender” som muslimer och asylsökande. Likväl har de utmanat legitimiteten av ofördelaktig mediabevakning i traditionella medier som ”falska nyheter”.

­– Det är spännande men också utmanande att forska kring ett så aktuellt ämne. När vi skrev vår forskningsplan trodde vi inte att Trump skulle vinna presidentvalet. Nu vet vi inte hur det går med presidentvalet i Frankrike, säger Bauvois. Det finns ett stort behov av att få kunskap om hur dessa medier fungerar.

Forskningen kombinerar kvalitativa metoder från sociologin, politik- och medieforskningen med nya big data-verktyg. Projektet pågår 2017-2018 och är ett samarbete mellan Jyväskylä universitet samt Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan.

Tilläggsinformation:

Post Doc-forskare Niko Pyrhönen, tfn +35850 415 4630 (på finska och engelska)

Universitetslektor Gwenaëlle Bauvois, tfn +35844 975 6259 (på engelska och franska)