Besök Soc&kom virtuellt med Soc&kom 360

Nu är det möjligt att besöka Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet virtuellt.

Nu kan du få en känsla av hur det är att vara på Soc&kom var du än är och höra om hur det är att studera vid Soc&kom genom den virtuella rundvandringen Soc&kom 360.

Den virtuella rundvandringen börjar från Soc&koms aula och går igenom byggnadens offentliga utrymmen. Under rundvandringen kan besökaren stanna upp vid olika punkter för att läsa mera och se videoklipp som presenterar kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och studieinriktningarna vid Soc&kom. Besökaren kan även välja att bekanta sig med byggnaden och de 11 videoklippen i egen ordning.

Gå till Soc&kom 360

Läs mera om Soc&koms studieinriktningar på kandidatprogrammet i samhällsvetenskapers webbsidor.

Kontakta ansökningsservicen vid Helsingfors universitet för mera information om Soc&kom och kandidatprogrammen i samhällsvetenskaper.