Antalet sökande till Soc&kom hölls på en god nivå

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan fick 571 ansökningar i den gemensamma ansökan som avslutades 31 mars 2021.

Antalet ansökningar höll samma nivå som året innan, trots en liten nedgång (596 år 2020). År 2020 lyckades kandidatprogrammet locka till sig ett rekordantal sökande.

– Både 2019 och 2020 ökade söktrycket till Soc&kom och vi är nöjda att vi lyckats hålla oss ungefär på samma nivå, trots att pandemin orsakar osäkerhet kring hur studierna genomförs i höst, säger rektor Johan Bärlund.

Kandidatprogrammet har två sökmål; samhällsvetenskaper och socialt arbete. Sökmålet samhällsvetenskaper fick 445 ansökningar (468 år 2020) och sökmålet socialt arbete 126 ansökningar (128 år 2020).

– Det är fem sökande per studieplats i det breda sökmålet samhällsvetenskaper och fyra sökande per studieplats för socialt arbete, säger Bärlund.

Ansökningarna till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper höll samma nivå som ifjol med 43 ansökningar (2020: 42). Ifjol nästan fördubblades antalet ansökningar till magisterprogrammet. Magisterprogrammet är ett samarbete med statsvetenskapliga fakulteten och kandidater från Soc&kom har automatisk rätt att fortsätta i programmet och syns inte i ansökningsstatistiken.

Läs också:

Ansökningsstatistik för vårens gemensamma ansökan

Helsingfors universitet lockade 32 000 sökande – magisterprogrammen hade för första gången mer än 2000 sökande