Ansökningsframgång för Soc&kom – över 40-procentig ökning

Totalt 447 personer sökte till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet i samband med vårens gemensamma ansökan som avslutades den 3 april. I fjol sökte 314 personer så ökningen jämfört med fjolåret är drygt 42 procent.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har två sökmål: ett brett samhällsvetenskapligt sökmål samt sökmålet socialt arbete. Till sökmålet samhällsvetenskaper gjordes 387 ansökningar (2018: 264) vilket är en ökning med drygt 46 procent. Sökmålet socialt arbete fick 117 ansökningar (2018: 86) och här var ökningen 36 procent. En del har sökt till båda sökmålen och därmed är ansökningarna till sökmålen aningen fler än antalet personer som sökt till Soc&kom.

Rektor Johan Bärlund säger att den positiva utvecklingen är ett konkret resultat av det goda jobb som gjorts vid Soc&kom.

– Det är uppenbart att Soc&kom, som en helsvensk studieenhet vid Finlands enda toppuniversitet, är en attraktiv studieplats. Hos oss får man studera i en svenskspråkig miljö på universitetet och leva sin studievardag på svenska, säger Bärlund.

– Utbildningsreformen och att vi har uppenbart nöjda studenter har helt säkert inverkat. Studenterna talar mycket med varandra och ordet sprids. Reformen som gjordes för ett par år sedan har höjt nivån på utbildningen.

Utbildningsreformen som gjordes vid Helsingfors universitet 2017 innebär att studenterna nu söker till breda kandidatprogram i stället för specifika huvudämnen. Valet sker alltså inte i samband med ansökan utan först i ett senare skede av studierna.

– Det har tydligen varit lyckat, att man får smaka lite på de olika inriktningarna innan man fattar beslut om vad man fördjupar sig i.

­– En drivkraft bakom hela reformen har varit att vi ser på examen ur studentens synvinkel och i vår nuvarande strategi har vi placerat studenten i centrum. Reformen siktade på att utbildningen ska utgöra en god helhet.

Men det är också möjligt att yttre faktorer bidragit till att intresset för Soc&kom ökat.

– Kanske samhällsvetenskaper ligger i tiden i dag? Vi lever ju i en tid med samhälleliga fenomen som skapar oro, och det kan hända att det ökar intresset för samhällsvetenskaperna, säger Bärlund.

Däremot sjönk antalet sökande till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. I år sökte 23 till programmet, jämfört med 31 ifjol. Soc&kom-studenter som genomgått kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har automatisk rätt att fortsätta sina studier i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och behöver inte söka in. Därmed ingår de inte heller i statistiken över sökande. Det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett samarbete mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

– Det är lyxigt att det finns ett helsvenskt magisterprogram. Det här var ju ytterligare en nyhet som utbildningsreformen förde med sig då vi för första gången skapade ett helsvenskt program, säger Bärlund.

Se också:

Antagningsstatistik för vårens gemensamma ansökan