314 sökte till Soc&kom

314 personer sökte till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet i gemensamma ansökan som gick ut 28 mars. Det är en ökning på drygt sex procent.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har två sökmål; ett brett samhällsvetenskapligt sökmål samt sökmålet socialt arbete. Till sökmålet samhällsvetenskaper sökte 264 personer (2017: 245) och till socialt arbete 86 (2017: 83).

– Vi är glada att många visat intresse för vårt program, säger Anna Henning-Lindblom, prorektor för undervisningsärenden vid Soc&kom och ledare för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

– Vi har nu haft vårt nya breda kandidatprogram i ett år och kan konstatera att det tilltalar studenter som inte vet exakt vilket vetenskapsområde de vill rikta in sig på men också dem som vet vad de vill studera. Det är ett fungerande koncept.

Också antalet sökande till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper ökade. Programmet hade 31 sökande mot 24 ifjol. Studenter från kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har automatisk rätt att fortsätta sina studier i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och behöver inte söka in. Det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett samarbete mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

– Det är glädjande att antalet sökande till magisterprogrammet ökat, säger Mirjam Kalland, rektor för Soc&kom och ledare för magisterprogrammet.

– Det är bra att studenter rör på sig. I båda programmet satsar vi också mycket på digitalisering som möjliggör nya flexibla sätt att avlägga kurser och studiehelheter.

Utbildningsprogrammen reformeras år 2017

Under år 2017 genomfördes en betydande utbildningsreform vid Helsingfors universitet. Innehållet i utbildningsprogrammen sågs över och en stor del av universitetets examina blev mångvetenskapliga. Studenterna söker nu till breda kandidatprogram i stället för specifika huvudämnen. Det finns inte längre huvud- och biämnen.

Utbildningsreformen medförde också att studenten inte i kandidatskedet måste förbinda sig till ett vetenskapsområde, utan specialiseringen sker i ett senare skede av studierna. Man kan från ett kandidatprogram söka sig till fler magisterprogram än tidigare. Detta gör en mer individuell studiegång möjlig.

Se också:
Rekordantal sökande till Helsingfors universitet
Sökande och nybörjarplatser enligt ansökningsobjekt
Studierna hjälper att förstå hur samhället hänger ihop