Utbildning

Sök till oss för att studera! Vi erbjuder högklassig vetenskaplig utbildning för kandidat-, magister- och doktorsexamen.

Obs! Över­gångs­pe­ri­o­den av ut­bild­nings­re­form tar slut 18.12.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.