Sök till statsvetenskapliga

Statsvetenskapliga fakultetens discipliner kan du studera både i kandidat- och i magisterprogrammen. Det går också att fortsätta med doktorandstudier. Undervisningen grundar sig på forskningen inom våra vetenskapsområden.
Examina

Vid fakulteten kan du avlägga politices kandidatexamen (PK) och politices magisterexamen (PM). Du kan också välja endast någondera examen. Det går också att fortsätta med doktorandstudier.

Om du inte tidigare har avlagt någon högskoleexamen, bekanta dig med våra utbildningar som leder till både kandidat- och magisterexamen. Har du emellertid redan har avlagt någon lägre högskoleexamen kan du ha möjlighet att söka direkt till magisterutbildningar.

Utbildningsprogram

Statsvetenskapliga fakulteten är ansvarig fakultet för fyra kandidat- och magisterprogram på inhemska språkfyra magisterprogram på engelska och ett på svenska samt tre doktorandprogram. En del av utbildningsprogrammen är gemensamma för flera fakulteter. Undervisningen inom utbildningsprogrammen baserar sig på den forskning som bedrivs inom våra discipliner och vid våra forskningsenheter.

Kandidatprogram
Magisterprogram
Internationella magisterprogram
Doktorandprogram