Studierna vid statsvetenskapliga

Hur är det att studera vid statsvetenskapliga fakulteten?

Största delen av de statsvetenskapliga examensstudierna består av studierna i ditt eget utbildningsprogram. Utöver de studierna kan du avlägga studier inom andra discipliner. Som avslutning på magisterstudierna ska du skriva en pro gradu-avhandling, medan kandidatavhandlingen avslutar kandidatstudierna.

Universitetsstudierna genomförs i enlighet med utbildningsprogrammets undervisningsplan som innehåller studier inom programmets discipliner, arbetslivsstudier och valfria studier inom andra discipliner. Du kan själv rätt mycket påverka innehållet i dina studier när du väljer studieämnen och planerar dina studier självständigt. Du kan också åka utomlands för utbytesstudier och avlägga en del av din examen där. Helsingfors universitet erbjuder en bred palett av utbytesalternativ. Under hela din studietid får du handledning och stöd för dina val och för planeringen av dina studier från studentservicen och lärarna.

Studiemetoderna varierar från deltagande i undervisning till olika uppgifter och litteraturtentamina samt självständiga skriftliga arbeten, dvs. essäer. På universitets webbplats finns närmare information om examina.

Du kan bekanta dig med undervisningsplanerna och undervisningsutbudet i WebOodi. På universitetets webbplats har man sammanställt information om olika alternativ för att avlägga examen. Dessutom lönar det sig att bekanta sig med sidorna Planera dina studier på universitetets webbplats.

Studentliv

Vad allt kan studielivet bestå av vid sidan om själva studierna? Det finns många olika organisationer, föreningar och andra aktörer vid Helsingfors universitet som underlättar studievardagen. Här kan du bekanta dig med dem!