Doktorsutbildning vid statsvetenskapliga

Målet med påbyggnadsstudierna är i första hand doktorsexamen i statsvetenskaper, men studenten kan också avlägga en licentiatexamen i statsvetenskaper om hen så önskar.
Doktorandprogrammen

Doktorsutbildningen vid Statsvetenskapliga fakulteten ordnas i doktorandprogram, och även ansökan till doktorandstudier sker via doktorandprogrammen.  Statsvetenskapliga fakulteten koordinerar tre doktorandprogram:  Doktorandprogrammet i ekonomi (DPE), Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring (PYAM)  och Doktorandprogrammet i socialvetenskaper (SOST). Ansökan till doktorandstudier sker via doktorandprogrammen. 

Mer information om handledning, ansökning och forskning i doktorandprogrammen hittar du på doktorandprogrammens egna webbsidor.

Handledningsarrangemang

Varje doktorand måste ha minst två handledare som har avlagt doktorsexamen. Åtminstone en av handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid den fakulteten doktorsexamen avläggas.

Förutom handledare ska det också utses en ansvarig person för varje ny doktorand. Vid Statsvetenskapliga fakulteten kan den ansvariga vara en professor eller docent som är tillsvidareanställd på det 3:e eller 4:e karriärsteget vid Statsvetenskapliga fakulteten eller vid Svenska social- och kommunalhögskolan och som har erfarenhet av att handleda slutförandet av doktorsavhandlingar. Personal på det tredje steg är t.ex. biträdande professor (tenure track), äldre universitetslektor, universitetslektor, universitetsforskare, äldre forskare och akademiforskare.

Den ansvariga kan också vara en av handledare. Mer information om rollen som ansvarig hittar du i Instruktioner för undervisning.

Se alla doktorandprogram vid Helsingfors universitet på universitets webbsidan.