Översättningstjänster för medlemmar i universitetssamfundet

Universitetsservicen och IT-centret får alla översättningar av förvaltningstexter och kommunikationstexter på de inhemska språken och på främmande språk av Språktjänster.

Universitetes övriga enheter får översättningar till och från främmande och inhemska språk av andra texter än vetenskapliga texter av Språktjänster i mån av resurser.

Vetenskapliga texter, inklusive tentfrågor och undervisningsmaterial, omfattas inte av översättningstjänsten.

Närmare information om de interna översättningstjänsterna vid universitet finns i Flamma.