Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om kursen Studera starkt, och hur ditt gymnasium kan erbjuda kursen till era studerande, vänligen kontakta Åse Fagerlund eller Monica Londén.

monica.londen@helsinki.fi
ase.fagerlund@folkhalsan.fi