Studera Starkt

Syftet med forskningsprojektet Studera Starkt är att bidra till nya rön om effekterna av en interventionskurs i positiv psykologi på gymnasieelevers välbefinnande och studieförmåga i Finland. Projektet är ett samarbete mellan pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum. Finansiering erhölls 2019 och 2021 från Svenska kulturfonden i Finland.

Läs mera om projektet