Projektteam

Möt vårt forskningsteam och lär känna oss!
Kontakta Åse Fagerlund eller Monica Londén om du har frågor om projektet. Du hittar projektmedlemmarnas e-postadresser bakom länkarna.
Monica Londén

FD, universitetslektor i pedagogik vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet. Projektledare för Studera starkt tillsammans med Åse Fagerlund.

Till mina styrkor hör uthållighet, vänlighet och rättvisa. Jag strävar efter att använda de här styrkor när jag bemöter andra människor, både i vardagen och i mitt arbete.

Åse Fagerlund

FD, neuropsykolog, psykoterapeut. Seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. Ledande forskare för Studera starkt tillsammans med Monica. Jag handleder doktorander och graduskribenter inom projektet.

Till mina styrkor hör min iver att lära mig nytt, mod, omdömesförmåga och vänlighet. Utan en kombination av mod och iver att lära mig nytt hade jag aldrig startat upp nya projekt kring att stärka ungas välbefinnande. I forskarjobbet har man nytta av många olika styrkor och det är fint att vi i forskargruppen kan använda oss av och dra nytta av att vi är människor med många olika styrkor.

Stefania Fält

Psykolog, doktorand, psykoterapeutstudent vid Helsingfors universitet, universitetslärare vid Åbo Akademi. Jag analyserar projektets kvantitativa data för min doktorsexamen.

Mina starka sidor är uppskattning av skönhet och förträfflighet, omdöme, förlåtelse och tacksamhet. I min vardag uppskattar jag stillheten i naturen och hemmet. Tacksamhet går ofta hand i hand med min uppskattning av skönhet och förträfflighet. I mitt arbete med både forskning och kunder gör jag mitt bästa för att använda mitt omdöme. Förlåtelse hjälper mig att hantera konflikter, men ibland kan det vara svårt för mig att förlåta mig själv.

Pehr Jacobsson

Doktorand som arbetar vid Folkhälsans forskningscenter i Helsingfors inom interventionsprojekten Studera starkt. Mitt forskningsintresse kretsar kring lärarens roll i positiv psykologisk skolintervention.

Mina främsta styrkor är kärlek, hopp och nyfikenhet. Hittills har detta varit en bra kombination av styrkor som har gjort att jag kan fortsätta lära mig, utvecklas och navigera i vardagen.

Nina Hongell-Ekholm

Doktorand, lösningsfokuserad arbetshandledare och -medlare. Inom projektet fokuserar jag på studeranden med kvalitativ forskningsansats.

Till mina kärnstyrkor hör ärlighet, kärlek, uppskattning av skönhet och skicklighet samt lärande och kunskapstörst. Ärlighet och kärlek hjälper mig att fokusera på det som jag upplever att är viktigt i mitt liv, att leva ett autentiskt liv som känns meningsfullt. Dessa styrkor hjälper mig också att hitta balans mellan familj, arbete och min forskning. Min kunskapstörst och nyfikenhet är speciellt nyttiga med tanke på mitt arbete som forskare, men sträcker sig även utanför forskningen. Långa vandringar i naturen och att fixa i min trädgård är viktiga källor till återhämtning och jag njuter av det vackra som naturen och trädgården erbjuder.

Olivia Dahllund

Magisterstuderande i socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Min roll i projektet är att undersöka elevernas välmående före interventionskursen. Jag använder mig av projektets kvantitativa data i min pro gradu-avhandling och analyserar möjliga könsskillnader och regionala skillnader i upplevt välmående.  

Ambition, nyfikenhet och flexibilitet hör till mina kärnstyrkor. Tack vare min ambition och nyfikenhet fick jag möjligheten att delta i detta projekt. Människans natur fascinerar mig och sättet vi uppfattar oss själva och andra väcker min personliga och akademiska nyfikenhet. Med hjälp av min flexibilitet kan jag ta vara på stunden och uppskatta de små sakerna i livet. 

Michelle Gustafsson

Magisterstuderande i Neurovetenskap vid Helsingfors universitet, med inriktning för lärare i biologi. Min roll i projektet är att studera elevernas illabefinnande innan interventionskursen. Min avhandling bygger på kvantitativt data och jag analyserar möjliga skillnader i upplevt illabefinnande och kortisolhalter baserat på sociala och kontextuella miljöfaktorer samt skolatmosfärens inverkan på illabefinnandet.  

Till mina styrkor hör min positivitet, nyfikenhet och ambition. Jag drivs av min ambition och nyfikenhet till att lära mig nytt och utvecklas och det är även detta som ledde mig till projektet Studera Starkt. Min positivitet formar min livssyn och motiverar mig såväl i mitt arbete som i vardagen.