Projektteam

Möt vårt forskningsteam och lär känna oss!
Kontakta Åse Fagerlund eller Monica Londén om du har frågor om projektet. Du hittar projektmedlemmarnas e-postadresser bakom länkarna.
Monica Londén

FD, universitetslektor i pedagogik vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet. Projektledare för Studera starkt tillsammans med Åse Fagerlund.

Till mina styrkor hör uthållighet, vänlighet och rättvisa. Jag strävar efter att använda de här styrkor när jag bemöter andra människor, både i vardagen och i mitt arbete.

Åse Fagerlund

FD, neuropsykolog, psykoterapeut. Seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. Ledande forskare för Studera starkt tillsammans med Monica. Jag handleder doktorander och graduskribenter inom projektet.

Till mina styrkor hör min iver att lära mig nytt, mod, omdömesförmåga och vänlighet. Utan en kombination av mod och iver att lära mig nytt hade jag aldrig startat upp nya projekt kring att stärka ungas välbefinnande. I forskarjobbet har man nytta av många olika styrkor och det är fint att vi i forskargruppen kan använda oss av och dra nytta av att vi är människor med många olika styrkor.

Stefania Fält

Psykolog, doktorand, psykoterapeutstudent vid Helsingfors universitet, universitetslärare vid Åbo Akademi. Jag analyserar projektets kvantitativa data för min doktorsexamen.

Mina starka sidor är uppskattning av skönhet och förträfflighet, omdöme, förlåtelse och tacksamhet. I min vardag uppskattar jag stillheten i naturen och hemmet. Tacksamhet går ofta hand i hand med min uppskattning av skönhet och förträfflighet. I mitt arbete med både forskning och kunder gör jag mitt bästa för att använda mitt omdöme. Förlåtelse hjälper mig att hantera konflikter, men ibland kan det vara svårt för mig att förlåta mig själv.

Pehr Jakobsson

Doktorand som arbetar vid Folkhälsans forskningscenter i Helsingfors inom interventionsprojekten Studera starkt. Mitt forskningsintresse kretsar kring lärarens roll i positiv psykologisk skolintervention.

Mina främsta styrkor är kärlek, hopp och nyfikenhet. Hittills har detta varit en bra kombination av styrkor som har gjort att jag kan fortsätta lära mig, utvecklas och navigera i vardagen.

Mari Laakso

Jag arbetar deltid som forskare vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. För tillfället arbetar jag med att skriva artiklar tillsammans med Åse och Monica, och analyserar projektets kvalitativa data.

Mina kärnstyrkor är ärlighet, omdöme, humor, uthållighet och vänlighet. Jag upplever att dessa styrkor är viktiga egenskaper både i en forskares arbete såväl som i livet i stort. Mina styrkor har hjälpt mig att nå mina mål och drömmar, med stöd av viktiga människor i mitt liv.