Promotionen insamling

Hur har promotionerna utvecklats genom åren, av deltagarna och av de olika fakulteterna?
Insamling 1.3.-30.6.203

Vi samlar nu in alla slags minnen och berättelser med anknytning till promotionen.

Berätta fritt. Frågorna nedan är riktgivande och kan fungera som stöd.

  • Berätta om känslor och tankar som akademiska ceremonier väcker hos dig.
  • Har du själv deltagit i en promotion vid något finländskt universitet?
  • Hur upplevde du den ceremoniella traditionen? Hur såg du på festligheterna då och hur minns du dem nu?
  • Vilken betydelse skulle du ge promotionen som en upplevelse av inkluderande gemenskap? Märktes samhällets tidsanda i den promotion du deltog i?
  • Kan promotionen som rit och ceremoni kritiseras? Har du känt dig främmande för traditionen? Berätta hur du ser på framtiden, är promotionen en livskraftig akademisk tradition?

Insamlingen görs av Svenska litteratursällskapet (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) i samarbete med Promotionens jubelår 2023 (Helsingfors universitet). De svenskspråkiga svaren arkiveras i SLS arkiv. Insamlingens resultat meddelas hösten 2023. Bland alla deltagare lottas bokpris ut.

Svarsanvisningar

Sänd in din berättelse senast 30.6.2023

  • På webblankett på adressen https://www.lyyti.in/promotion
  • Som e-postbilaga till adressen insamling@sls.fi
  • Per post på adressen Svenska litteratursällskapet, SLS arkiv, PB 158, 00171 Helsingfors. Märk kuvertet ”Promotion”

Om du sänder in ditt svar per e-post eller post, uppge din adress så vi kan sända dig en blankett för medgivande till arkivering och användning av ditt svar. SLS är ett arkiv som i sin verksamhet enligt lag har rätt att hantera personuppgifter för allmännyttiga ändamål. Personuppgifter som ingår i arkivmaterial och referensuppgifter kan tillgängliggöras och spridas i den utsträckning lagen tillåter. Läs mer i SLS integritetspolicy om hur personuppgifter hantera.

För ytterligare information, kontakta SLS arkiv insamling@sls.fi, tfn 09-618 777