Promotionskantaten

Universitetet har reda länge för sina promotioner beställt särskilda kantatverk. Genom historiens lopp har bl.a. Richard Faltin, Jean Sibelius och Leevi Madetoja komponerat kantater.
Under detta jubelår har promotionskantaten komponerats av Cecilia Damström till Cia Rinnes text.
Kantathistoria

Sångmusik har varit en del av promotionen sedan första början. I början uppfördes musik som fanns i psalmboken och körböcker. Den första kantaten uppfördes 1748 då Åbo Kungliga akademi hade utnämnt Karl Lenning till musiklärare. Han komponerade en kantat till promotionen. Efter honom har det växlat – ibland framförde man helt nya kantat eller så beställde man av en diktare nya ord till redan existerande musikstycken. Under första delen av 1800-talet var orden till musiken ofta arrangerade till någon psalm eller koralnoter. Från och med 1890 har universitetet ibland beställt till promotionen ett nytt musikstycke i kantatform, där diktaren skriver orden och kompositören komponerar musiken för en kör och en kammarorkester. Före 1890 års första kantat (Kaarle Korhn och Richard Faltin) uppfördes i promotionen något körverk ur en berömd kompositörs produktion, till exempel delar av Händels Messias-oratorium eller Louis Spohrs Sista domen.

Kantatdiktare och kompositörer har varit flera kända finska diktare och kompositörer och en del av musikstycken som ursprungligen framförts i promotionen har levt vidare även annanstans. Vid sidan om kantaten har man ibland också beställt annan ny musik som inlednings- eller slutmarsch eller bakgrundsmusik till promoveringen. Traditionen att beställa promotionskantater avbröts efter 1936 års promotion först pg.a. kriget och då man på 1950- och 1960-talen återanvände 1936 års kantat Lux Triumphans. Kantattraditionen bröts på 1970-talet och återupplivades på 2000-talet, då man har återgivit tidigare sparade kantat eller beställt helt nya.

Science Frictions

Jubelårets kantat heter Science Frictions. Uruppförandet var 20 mars 2023 där den framfördes av Ylioppilaskunnan Soittajat, Akateeminen Laulu och kontratenor David Hackston. Kapellmästare och konstnärlig ledare för projektet är Aku Sorensen.

Cecilia Damström

Kompositören Cecilia Damström:

”Science Frictions är en kantat i sju satser komponerad till en mångspråkig text av poeten Cia Rinne. Musiken är inspirerad av den överväldigande iver, av den frustration och av det eviga ifrågasättandet som den oändliga och mångfacetterade kunskapen för med sig. Som solist har jag valt David Hackston vars fantastiska kontratenor har ett så otroligt brett register, vilket passar bra till temat kunskap, som per definition är bred. Rösten låter dessutom tack vare sitt stora omfång genus neutral, vilket är en viktig aspekt för mig när det gäller utbildning och kunskap, att kunskap och utbildning ska tillhöra alla. Verket är skrivet på beställning av Helsingfors Universitet för firandet av promotionerna under jubileumsåret 2023.”

Cia Rinne

Cia Rinne är född I Göteborg och bor i Berlin. Hon är filosofie magister i filosofia ióch historia från Helsingfors universitet. Cia skriver minimalistisk, konceptuell och translingvistisk poesis om också tar form som performanserm utställningar, video och ljudverk och som text för music, såsom Trial and Eros (Henrik Strindberg och Sofia Jernberg, 2019) eller Problems for Neue Vocalsolisten (med Gemma Ragués Pujol, 2023). Hennes senaste publication är sentences, som kandiderade för priset Prix du livre d’artiste Bob Calle. Cia har vunnit priset Prix littéraire Bernard Heidsieck-Centre Pompidou 2019.

Cecilia Rinne:

"Science Frictions är ett libretto för sju delar och no spark. Huvudkaraktären Olympe, här tolkad av kontratenor David Hackster, seglar iväg på en faustisk jakt på kunskap, på vad tänkande, språk, logik, vetenskap och medvetande är, kommenterat och motsagt av kören. Delarnas namn såsom Educaution, Langagement eller Arguing with Logics utforskar de olika temata med verbala och etymologiska knoppar, och använder sig av citat från bland andra Hannah Arendt, Witold Gombrowicz och Paul Valéry."