Förnyad materialhelhet om demokrati- och människorättsfostran till hjälp för lärare

Demokrati, gemensam påverkan, hållbar utveckling, hatretorik − hur ska man undervisa om och behandla dessa frågor i olika åldersgrupper i skolan? Undervisningsstyrelsen har gett ut över 170 materialtips på sin förnyade webbplats till stöd för lärare och alla som arbetar med pedagogik. På webbplatsen finns ett brett utbud av material uppdelat på ämnesområden: barnens rättigheter, barn och ungdomars delaktighet, demokrati- och människorättsfostran, global fostran, språk- och kulturminoriteter, förebyggande av våldsam extremism och hatretorik.

Du som arbetar som lärare kan med hjälp av materialet få stöd för ditt arbete med demokrati- och människorättsfrågor. De olika ämnesområdena i materialet stöder arbetet med att skapa en verksamhetskultur som främjar välmående, likabehandling och jämställdhet i skolorna. Därtill ger materialet verktyg som kan användas för att behandla aktuella frågor som desinformation och hatretorik och för att förebygga våldsam extremism. Hatretorik är ett människorättsproblem som inskränker en mångröstad och demokratisk diskussion. Därför har skolan en ytterst viktig roll i att utveckla en kultur som stärker demokratin och gemenskapen.

– Allt bottnar i att man bryr sig om varandra och skapar en positiv och uppmuntrande miljö som alla bidrar till. Genom att ta hänsyn, lyssna, och göra saker tillsammans kan man åstadkomma mycket, säger undervisningsråd Kristina Kaihari från Utbildningsstyrelsen.

Det finska skolsystemet är människorättsbaserat och läroplanerna betonar demokrati- och människorättsutbildningens mål och innehåll. Man har även tidigare producerat material för demokrati- och människorättsutbildningen, men nu är det sammanställt i samarbete med medborgarorganisationer, offentliga aktörer och högskolor.

– De som studerar till lärare har tyckt att materialet för demokrati- och människoutbildningen är till stor hjälp i behandlingen av aktuella frågor. Det kan också användas för att behandla grundvärderingar i undervisningen: vad är viktigt i livet och i skolan, säger projektplanerare Tuija Kasa vid Helsingfors universitet.

– Det är bra att materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. Som en central utbildningsmyndighet har den möjlighet att informera alla skolor om de här frågorna. Den kan också lyfta fram det som är viktigt i läroplansreformerna ur ett samhällsperspektiv. Materialet lämpar sig för självständigt lärande som en kompletterande utbildning och kan anpassas pedagogiskt för olika åldrar.


Materialet är framtaget i samarbete mellan universitetens utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen och Utbildningsstyrelsen. Projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran samlade in materialet hösten 2019. Det finns nu uppdelat på ämnesområden på webbplatsen Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet.

Kontaktuppgifter

Tuija Kasa, projektplanerare, Helsingfors universitet, tuija.kasa@helsinki.fi, +358 29 412 0665

Kristina Kaihari, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, kristina.kaihari@oph.fi , +358 29 533 1085

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

https://www.oph.fi/sv/demokrati-manskliga-rattigheter-och-delaktighet &…;(översätts till svenska senare)