Kontaktuppgifter

Tuija Kasa

Projektplanerare
tuija.kasa@helsinki.fi
+358(0)2941 20665
Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Arto Kallioniemi

Projektledare och medlem av styrgruppen
UNESCO-professor Values, Dialogue and Human Rights in Education
Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Arto Kallioniemis Tuhat-forskareprofil

Styrgrupp

Kristiina Kouros

Sakkunnig
Människorättscentret

Liisa Männistö

Sakkunnig
Justitieministeriet

Suppleanter

Panu Artemjeff

Specialsakkunnig
Justitieministeriet

Mikko Joronen

Sakkunnig
Människorättscentret