Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tuija Kasa

Projektplanerare

tuija.kasa@helsinki.fi

+358(0)2941 20665

Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Tuija Kasas Tuhat-forskareprofil

Arto Kallioniemi

Projektledare och medlem av styrgruppen

UNESCO-professor Values, Dialogue and Human Rights in Education

Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Arto Kallioniemis Tuhat-forskareprofil

Styrgrupp

Sirpa Rautio

Direktör

Människorättscentret

Liisa Männistö

Specialsakkunnig

Justitieministeriet

Suppleanter

Panu Artemjeff

Specialsakkunnig

Justitieministeriet

Mikko Joronen

Sakkunnig

Människorättscentret