Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran

Innehållet i demokrati- och människorättsfostran utgör en viktig del av lärarens yrkeskunskap. Ämnet anses vara viktigt, men det finns ingen för alla enhetlig utbildning. Inom projektet för utveckling av demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen (1.8.2018–31.7.2021) utreds hur kunskapsmålen för demokrati- och människorättsfostran kan främjas inom lärarutbildningen. Helsingfors universitet samordnar projektet som ett led i samarbetet i anknytning till UNESCO-professuren Values, Dialogue and Human Rights in Education. Demokrati- och människorättsfostran ger kunskaper, färdigheter och förutsättningar att främja delaktighet och en kultur med respekt för de mänskliga rättigheterna. Inom lärarutbildningen är det viktigt att behandla värderingar, rättigheter och skyldigheter samt att tillhandahålla förutsättningar för samhällsdeltagande, kritiskt tänkande och dialog.

Aktuellt