Nätverk

Inom högskolenätverket bedrivs samarbete som gäller lärarutbildningen.

Inom samarbetet hörs även centrala aktörer, såsom experter från organisationer, högskolor och ämbetsverk. I projektets styrgrupp ingår finansiärerna Människorättscentret, justitieministeriet och Helsingfors universitet. Projektets centrala samarbetsnätverk är också kopplade till Unescos lärostol i människorättsfostran, se UNESCO Chair Values, Dialogue and Human Rights.

Projektet anknyter till Justitieministeriets samordningsprojekt DINO och DINO II som syftar till att utveckla demokrati- och människorättsfostran samt främja ungas delaktighet. Åren 2018–2019 bedrev projektet samarbete med Undervisnings- och kulturministeriets projekt Toimintaa ja kohtaamisia (ung. Aktivitet och möten) för utveckling av delaktighet och människorättsförankring inom den yrkespedagogiska lärarutbildningen.

Högskolenätverket

Universitet

 • Helsingfors universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Karleby universitetscenter Chydenius
 • Lapplands universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Tammerfors universitet
 • Åbo universitet
 • Åbo Akademi

Yrkeshögskolor

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Hämeen yrkeshögskola (HAMK)
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
 • Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)