Nätverk

Inom högskolenätverket bedrivs samarbete som gäller lärarutbildningen. Inom samarbetet hörs även centrala aktörer, såsom experter från organisationer, högskolor och ämbetsverk.  I projektets styrgrupp ingår finansiärerna Människorättscentret, justitieministeriet och Helsingfors universitet.

Projektet anknyter till justitieministeriets samordningsprojekt DINO (Projekt för att utveckla demokrati- och människorättsfostran samt främja ungas delaktighet) och undervisningsministeriets projekt Toimintaa ja kohtaamisia (ungefär Aktivetet och möten) för att utveckla delaktighet och människorättsförankring inom den yrkespedagogiska lärarutbildningen.

Högskolenätverket

Universitet

 • Helsingfors universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Karleby universitetscenter Chydenius
 • Lapplands universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Tammerfors universitet 
 • Åbo universitet
 • Åbo Akademi

Yrkeshögskolor

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Hämeen yrkeshögskola (HAMK)
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
 • Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)