Studiematerial, webbkurs och webbportal
Inom materialprojektet produceras studiematerial för kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning och för tilläggsutbildning och fortbildning för lärare.

Det material som produceras inom projektet är öppet tillgängligt och avgiftsfritt.