Utbildning

KUPERA-projekten arrangerar avgiftsfria kurser och evenemang för lärare och annan pedagogisk personal samt för lärarstuderande.