Utbildning
KUPERA-hankekokonaisuuden hankkeissa (KUPERA, KUKAKI ja KUKAKI II) järjestetään maksuttomia koulutuksia opettajille ja muulle aiheesta kiinnostuneelle opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle sekä opettajaopiskelijoille.
Kurser