Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i den grundläggande utbildningen

KUPERA (projektet för kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i den grundläggande utbildningen) erbjuder forskningsbaserade perspektiv för utvecklingen av kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning samt fredsfostran. Projekthelheten genomförs i samarbete mellan Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering (HEA) och andra forskningsgrupper vid Pedagogiska fakulteten. KUPERA:s projekt finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Utvärdering och forskning

KUPERA undersöker kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet samt fredsfostran i undervisningen.

Utbildning

Projekten erbjuder utbildningar på distans och på plats, och riktar sig till lärare inom den grundläggande utbildningen samt till annan pedagogisk personal.

Material

KUPERA producerar material för att stödja kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet och fredsfostran i undervisningen. Till exempel har Tähtijengi-serien tagits fram i våra projekt. Materialet tar särskild hänsyn till behoven hos elever som lär sig finska som andraspråk. Även en webbportal för att stärka dialogförmågan har utvecklats.