Utvärdering och forskning

KUPERA-projekten har kartlagt kultur-, åskådnings- och språkmedvetenheten i läromedel i olika ämnen och har gjort en enkät för att undersöka rektorernas och lärarnas ståndpunkter i dessa frågor.
Fredsfostran i undervisningen

Projektet om fredsfostran i undervisningen samarbetar med ett stort antal experter för att idéutveckla och skriva en guide som stöd för fredsfostran i olika ämnen. Vi kommer att genomföra en enkät och intervjuer för att få forskningsbaserad kunskap som stöd för guiden, samtidigt som vi sammanställer exempel på fredsfostrande undervisning i olika ämnen.

Läs mer om projektets evenemang och delta i brainstormingen! (på finska)

Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisningen

I samband med KUPERA har man också undersökt hur kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet yttrar sig i läromedlen för den grundläggande utbildningen och hur undervisningen och läromedlen kan utvecklas. Utvärderings- och forskningsprojektet genomfördes 2019–2021. Resultaten sammanställdes i en rapport och användes som grund för rekommendationer som ska stödja undervisningen.