Utvärdering och forskning

KUPERA-projekten har kartlagt kultur-, åskådnings- och språkmedvetenheten i läromedel i olika ämnen och har gjort en enkät för att undersöka rektorernas och lärarnas ståndpunkter i dessa frågor.
Fredsfostran i undervisningen

I delprojektet om fredsfostran i undervisningen i skolan har en manual sammanställts tillsammans med en bred expertgrupp för att stödja den dagliga fredsundervisningen i olika skolämnen. Manualen är på finska och den finns tillgänglig online.

 

Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisningen

I samband med KUPERA har man också undersökt hur kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet yttrar sig i läromedlen för den grundläggande utbildningen och hur undervisningen och läromedlen kan utvecklas. Utvärderings- och forskningsprojektet genomfördes 2019–2021. Resultaten sammanställdes i en rapport och användes som grund för rekommendationer som ska stödja undervisningen.